ProZ.com profile photo
Services
Translation, Editing/proofreading, Transcreation, Subtitling, Interpreting
Languages
անգլերենից գերմաներեն
Specializes in
Միջանք / Բազմամիջանք, Երաժշտություն, Մանրագործվածքներ / հագուստ / նորաձևություն, and 7 more.
Native in
գերմաներեն 
ProZ.com profile photo
Andreea M. S. (Lingual Consultancy Deutschland GmbH)

Dec 18, 2020

Regina is one of our best linguists. It is always a pleasure to work with her. The quality of work that she offers us is always the right one.
ProZ.com profile photo
Reza Ebrahimi

Mar 19, 2020

ProZ.com Blue Board Reza Ebrahimi
Avg. LWA : 4.7 (21 entries)
Great quality and timely delivery!
ProZ.com profile photo
Wordlights

Jan 31, 2020

ProZ.com Blue Board Wordlights
Avg. LWA : 4.9 (89 entries)
Highly professional and always eager to help! Totally recommending Regina.
ProZ.com profile photo
Wordlights

Jan 29, 2020

ProZ.com Blue Board Wordlights
Avg. LWA : 4.9 (89 entries)
A pleasure to work with a professional. Regina was only ready to help and has a strong 'can do' attitude, which inspired us. Totally recommending here as a hardworking and talented professional.
...View reply
ProZ.com profile photo
Regina Junajew (this provider)

I appreciate your lovely feedback!

This sevice provider has not yet received any colleague feedback.

Have you worked alongside this service provider? Leave Regina Junajew a rating.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search