https://arm.proz.com/feedback-card/663184
ProZ.com profile photo
Services
Translation, Editing/proofreading, Website localization, Software localization
Languages
անգլերենից ինդոնեզերեն
Specializes in
Խաղեր / Տեսախաղեր / Մոլեխաղեր / Խաղատուն, Քիմիա, Քիմ. Գիտություն/Ճարտարագիտություն, Նավթ Ճարտարագիտություն/գիտություն, and 7 more.
Native in
ինդոնեզերեն Native in ինդոնեզերեն

1 positive review


ProZ.com profile photo
KeywordsIntl

Aug 09, 2011

Renaldi has been a great addition to our team, bringing dedication and professionalism. We'll surely keep working with him for a long time.

This sevice provider has not yet received any colleague feedback.

Have you worked alongside this service provider? Leave Mohammad Renaldi Diponegoro a rating.