ProZ.com profile photo
Services
Translation, Editing/proofreading
Languages
անգլերենից լեհերեն, անգլերեն
Specializes in
Բժշկական (ընդհանուր), Բժշկություն՝ սրտաբանություն, Բժշկական՝ դեղագործություն, and 3 more.
Native in
լեհերեն Native in լեհերեն

7 positive reviews


ProZ.com profile photo
Maria-Pia Lucch

Jun 01, 2018

ProZ.com Blue Board Lucchesi Localise Limited
Avg. LWA : 5 (17 entries)
Great linguist!
...View reply
ProZ.com profile photo
Joanna Sobolewska-Kurpiel (this provider)

Thank you, Mapi :)

Great job, very reliable, high quality translation, a real professional
Joanna is a skilled and reliable translator. I highly recommend her services.
Joanna is reliable and easy to cooperate with, her translations are always of good quality, deadlines are kept without fail.
...View reply
ProZ.com profile photo
Joanna Sobolewska-Kurpiel (this provider)

Thanks a lot!

A very reliable translator. She combines translational skills with medical knowledge! I recommend her a lot!
...View reply
ProZ.com profile photo
Joanna Sobolewska-Kurpiel (this provider)

Thanks a lot!

Outsourcer feedback
(Those who did not leave a comment)

Dec 07, 2020
Shiyu Bai

ProZ.com Blue Board CP Language Institute / CPLI
Avg. LWA : 5 (6 entries)
Willing to work with again: Yes
...View reply
ProZ.com profile photo
Joanna Sobolewska-Kurpiel (this provider)

Thank you :)

Jan 26, 2010
BT BEST

Willing to work with again: Yes
...View reply
ProZ.com profile photo
Joanna Sobolewska-Kurpiel (this provider)

Bardzo dziękuję!

This sevice provider has not yet received any colleague feedback.

Have you worked alongside this service provider? Leave Joanna Sobolewska-Kurpiel a rating.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search