ProZ.com profile photo
Services
Translation, Editing/proofreading
Languages
ֆրանսերենից հոլանդերեն, անգլերենից հոլանդերեն, ռուսերենից հոլանդերեն
Specializes in
Բժշկական՝ դեղագործություն, Բժշկական՝ սարքեր, Բժշկական՝ առողջապահություն, and 1 more.
Native in
հոլանդերեն (Variant: Flemish) 

2 positive reviews


ProZ.com profile photo
wilkens

Jan 04, 2016

ProZ.com Blue Board Wilkens
Avg. LWA : 5 (6 entries)
Great translator, flexible and fun to work with!

Outsourcer feedback
(Those who did not leave a comment)

Sep 09, 2014
wilkensgent

ProZ.com Blue Board Wilkens
Avg. LWA : 5 (6 entries)
Willing to work with again: Yes

This sevice provider has not yet received any colleague feedback.

Have you worked alongside this service provider? Leave Katrin Joris a rating.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search