https://arm.proz.com/feedback-card/876080
ProZ.com profile photo
Services
Translation, Editing/proofreading
Languages
անգլերենից շվեդերեն
Specializes in
Արվեստ, կիրառական արվեստ և արհեստ, Զբոսաշրջություն և ճամփորդություն, ՏՏ (Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ), and 7 more.
Native in
շվեդերեն (Variants: Gothenburg, Rikssvenska, Värmländska) Native in շվեդերեն

3 positive reviews


Probably the best Swedish translator ever!
...View reply
ProZ.com profile photo
Pernilla Wåhlström (this provider)

Thank you! I truly appreciate it!

ProZ.com profile photo
icdtranslation --

Jan 30, 2014

ProZ.com Blue Board ICD International Communication by Design
Avg. LWA : 4.6 (8 entries)
great to work with
...View reply
ProZ.com profile photo
Pernilla Wåhlström (this provider)

Thank you! I enjoy working with you as well.

Outsourcer feedback
(Those who did not leave a comment)

Aug 26, 2016
Andrew_F

ProZ.com Blue Board ICD International Communication by Design
Avg. LWA : 4.6 (8 entries)
Willing to work with again: Yes

This sevice provider has not yet received any colleague feedback.

Have you worked alongside this service provider? Leave Pernilla Wåhlström a rating.