Subscribe to Hardware Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Computer build with TRADOS in mind
3
(282)
 Should I change my Desktop PC and if so, for what?
11
(994)
German Gonzalez
Dec 30, 2019
 Amazon Fire HD 10 (2019) - your thoughts?
6
(385)
Tom in London
Dec 10, 2019
 Can I run sdl studio on microsoft surface go?
3
(282)
Robert Dunn
Nov 20, 2019
 Surface Pro 4 - ist it possible to run Trados 2017 properly on a Surface Pro?
11
(2,201)
ritatranslates
Oct 6, 2019
 Best portable hardware for translation in 2019?
6
(603)
ritatranslates
Oct 6, 2019
 Best laptop for use with Trados 2019 and Dragon Naturally Speaking 12    ( 1... 2)
15
(1,489)
Rolf Keller
Sep 29, 2019
 How much is enough RAM?
9
(748)
DZiW
Aug 21, 2019
 Buying a new laptop (main computer)
8
(676)
Samuel Murray
Jul 11, 2019
  Lenovo ThinkPad E490 vs ThinkPad L480
5
(1,169)
Samuel Murray
Jul 11, 2019
 New laptop suggestions
12
(975)
A. & S. Witte
Jun 30, 2019
 Off-topic: Laptops, lessons learned and the things that matter
5
(776)
IanDhu
May 29, 2019
 Best Tablet for Interpreting and Translating
10
(1,327)
Lian Pang
Mar 11, 2019
 Sturdy computer brands
8
(846)
DZiW
Feb 11, 2019
 I'm switching from Mac to Windows, need recommendations for a new professional laptop.    ( 1... 2)
26
(3,068)
Tom in London
Dec 15, 2018
 Monitor specs to look for in a translator's monitor
10
(893)
DZiW
Dec 13, 2018
 What keyboard is the best for a translator ?    ( 1... 2)
19
(2,565)
Oliver Walter
Nov 17, 2018
 computer
3
(477)
DZiW
Jul 26, 2018
 Okay, finally bought myself a fanless (100% silent) laptop 4 work. Venom BlackBook Zero 14 (review)
7
(5,718)
Michael Beijer
Jul 16, 2018
 What is the best colour temperature of the computer screen for the eyes?    ( 1... 2)
20
(1,655)
Rolf Keller
Jun 29, 2018
 The perfect monitor for translators! THIS is going on my 'to buy' list!    ( 1... 2)
27
(4,438)
Dan Lucas
May 27, 2018
 The cost of printer cartridges    ( 1, 2... 3)
41
(4,439)
DZiW
May 8, 2018
 Share Your Translation Tech-Setup    ( 1, 2... 3)
40
(6,304)
123Translations
Mar 29, 2018
 Choosing a computer (UK)    ( 1... 2)
29
(2,782)
Tom in London
Oct 17, 2017
 Switch from Windows to Mac    ( 1... 2)
21
(2,190)
Mario Chavez (X)
Sep 10, 2017
 Is it a poltergeist?    ( 1, 2... 3)
31
(3,145)
Maija Cirule
Sep 10, 2017
 I need an inexpensive notebook    ( 1... 2)
16
(1,985)
Rolf Keller
Apr 30, 2017
 Best desktop computer + monitor setup for a translator (Aug 2014)    ( 1, 2, 3... 4)
51
(12,901)
Mario Chavez (X)
Apr 17, 2017
 Monitor advice    ( 1... 2)
15
(1,717)
dropinka
Feb 27, 2017
 Is an IPS monitor better for translation work?    ( 1... 2)
18
(2,105)
DZiW
Nov 14, 2016
 4k on 15.6" laptop display, a pain in the... neck?
12
(1,838)
Merab Dekano
Sep 19, 2016
 Which all-in-one pc is best for translation work
3
(1,060)
Jo Macdonald
Sep 19, 2016
 Keyboard Corner: Read or write a review of your favourite keyboard    ( 1... 2)
25
(2,293)
Emma Goldsmith
Aug 10, 2016
 Cloning: brilliant solution when your computer runs out of space
7
(1,316)
RyanLI (X)
Aug 5, 2016
 Lenovo Thinkpad or looking elsewhere?
10
(1,238)
Angela Dickson (X)
Jul 14, 2016
 Computer keyboard recommendations
10
(1,940)
Emma Goldsmith
Apr 27, 2016
 Please complete a quick survey on typing and keyboards    ( 1... 2)
18
(2,725)
Emma Goldsmith
Apr 6, 2016
 IT equipment Provider in Rome with knowledge of cat tools
1
(1,164)
jyuan_us
Feb 26, 2016
 Can't use my new French keyboard on my Lenovo laptop (UK)
8
(3,376)
Cecile T.
Feb 22, 2016
 Suitable Netbook for Studio 2015
3
(901)
Jo Macdonald
Feb 10, 2016
 Anyone interested in comparing system start-up times?
6
(1,173)
Adrien Esparron
Jan 20, 2016
 Workstation design - monitor width
3
(935)
IrimiConsulting
Sep 15, 2015
 New 12 inch Macbook for Translators?
9
(2,028)
2nl (X)
Aug 3, 2015
 Lenovo laptop
11
(1,842)
Susanne Kress
Jun 28, 2015
 Desktop computer: which one is best?    ( 1... 2)
17
(3,383)
 Best Laptop keyboard - any recommandations ?    ( 1, 2... 3)
33
(16,092)
 FR to EN hardware solutions - Canada/USA
0
(1,062)
Francis Murphy
Mar 22, 2015
 Suggestions welcome re best 27" monitor to get…
14
(1,958)
Tom in London
Mar 8, 2015
 My Punjabi Unicode Keyboard is creating problem
2
(1,091)
tilak raj
Jan 30, 2015
 Which laptop for professional use    ( 1, 2... 3)
35
(10,421)
Heinrich Pesch
Nov 28, 2014
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


SDL Trados Studio 2019 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2019 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2019 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »
SDL Trados Studio 2019 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2019 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2019 transforms how new users get up and running, helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search