Subscribe to Hardware Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Ipad and tablets for translators
9
(5,895)
 CPU M3 8100Y and Trados Studio 2019
2
(260)
 Help with choosing a good ergonomic keyboard for Windows 8
14
(5,153)
 Surface Pro 4 - ist it possible to run Trados 2017 properly on a Surface Pro?
12
(2,659)
Dan Lucas
Jun 17
 How can I upgrade a laptop?
5
(478)
 computer suggestions for translation work
4
(567)
 Optane memory and CAT tools?
9
(691)
 Okay, finally bought myself a fanless (100% silent) laptop 4 work. Venom BlackBook Zero 14 (review)
10
(6,669)
 Printer not working after period of idleness.
11
(365)
 Computer build with TRADOS in mind
3
(480)
 Should I change my Desktop PC and if so, for what?
11
(1,272)
German Gonzalez
Dec 30, 2019
 Amazon Fire HD 10 (2019) - your thoughts?
6
(597)
Tom in London
Dec 10, 2019
 Can I run sdl studio on microsoft surface go?
3
(505)
Robert Dunn
Nov 20, 2019
 Best portable hardware for translation in 2019?
6
(1,053)
ritatranslates
Oct 6, 2019
 Best laptop for use with Trados 2019 and Dragon Naturally Speaking 12    ( 1... 2)
15
(2,881)
Rolf Keller
Sep 29, 2019
 How much is enough RAM?
9
(1,035)
DZiW (X)
Aug 21, 2019
 Buying a new laptop (main computer)
8
(943)
Samuel Murray
Jul 11, 2019
  Lenovo ThinkPad E490 vs ThinkPad L480
5
(1,746)
Samuel Murray
Jul 11, 2019
 New laptop suggestions
12
(1,402)
A. & S. Witte
Jun 30, 2019
 Off-topic: Laptops, lessons learned and the things that matter
5
(1,018)
IanDhu
May 29, 2019
 Best Tablet for Interpreting and Translating
10
(1,933)
Lian Pang
Mar 11, 2019
 Sturdy computer brands
8
(1,093)
DZiW (X)
Feb 11, 2019
 I'm switching from Mac to Windows, need recommendations for a new professional laptop.    ( 1... 2)
26
(3,828)
Tom in London
Dec 15, 2018
 Monitor specs to look for in a translator's monitor
10
(1,220)
DZiW (X)
Dec 13, 2018
 What keyboard is the best for a translator ?    ( 1... 2)
19
(3,592)
Oliver Walter
Nov 17, 2018
 computer
3
(626)
DZiW (X)
Jul 26, 2018
 What is the best colour temperature of the computer screen for the eyes?    ( 1... 2)
20
(2,281)
Rolf Keller
Jun 29, 2018
 The perfect monitor for translators! THIS is going on my 'to buy' list!    ( 1... 2)
27
(5,357)
Dan Lucas
May 27, 2018
 The cost of printer cartridges    ( 1, 2... 3)
41
(5,454)
DZiW (X)
May 8, 2018
 Share Your Translation Tech-Setup    ( 1, 2... 3)
40
(7,326)
123Translations
Mar 29, 2018
 Choosing a computer (UK)    ( 1... 2)
29
(3,492)
Tom in London
Oct 17, 2017
 Switch from Windows to Mac    ( 1... 2)
21
(2,735)
Mario Chavez (X)
Sep 10, 2017
 Is it a poltergeist?    ( 1, 2... 3)
31
(3,916)
Maija Cirule
Sep 10, 2017
 I need an inexpensive notebook    ( 1... 2)
16
(2,457)
Rolf Keller
Apr 30, 2017
 Best desktop computer + monitor setup for a translator (Aug 2014)    ( 1, 2, 3... 4)
51
(14,117)
Mario Chavez (X)
Apr 17, 2017
 Monitor advice    ( 1... 2)
15
(2,159)
dropinka
Feb 27, 2017
 Is an IPS monitor better for translation work?    ( 1... 2)
18
(2,597)
DZiW (X)
Nov 14, 2016
 4k on 15.6" laptop display, a pain in the... neck?
12
(2,110)
Merab Dekano
Sep 19, 2016
 Which all-in-one pc is best for translation work
3
(1,240)
Jo Macdonald
Sep 19, 2016
 Keyboard Corner: Read or write a review of your favourite keyboard    ( 1... 2)
25
(2,851)
Emma Goldsmith
Aug 10, 2016
 Cloning: brilliant solution when your computer runs out of space
7
(1,523)
RyanLI (X)
Aug 5, 2016
 Lenovo Thinkpad or looking elsewhere?
10
(1,522)
Angela Dickson (X)
Jul 14, 2016
 Computer keyboard recommendations
10
(2,232)
Emma Goldsmith
Apr 27, 2016
 Please complete a quick survey on typing and keyboards    ( 1... 2)
18
(3,168)
Emma Goldsmith
Apr 6, 2016
 IT equipment Provider in Rome with knowledge of cat tools
1
(1,264)
jyuan_us
Feb 26, 2016
 Can't use my new French keyboard on my Lenovo laptop (UK)
8
(3,996)
Cecile T.
Feb 22, 2016
 Suitable Netbook for Studio 2015
3
(1,030)
Jo Macdonald
Feb 10, 2016
 Anyone interested in comparing system start-up times?
6
(1,367)
Adrien Esparron
Jan 20, 2016
 Workstation design - monitor width
3
(1,075)
IrimiConsulting
Sep 15, 2015
 New 12 inch Macbook for Translators?
9
(2,285)
2nl (X)
Aug 3, 2015
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search