Subscribe to Hardware Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Konica-Minolta All-in-One experience?
9
(3,232)
Jan Sundström
Mar 19, 2007
 slow computer after system restore
8
(10,637)
Jennifer Baker
Mar 18, 2007
 Wireless not responding anymore
0
(2,695)
Katja Vuorisalo
Mar 17, 2007
 HP printer stops after 8 pages
4
(3,241)
Attila Piróth
Mar 13, 2007
 Battery failure in desktop?
6
(3,562)
Daina Jauntirans
Feb 6, 2007
 Off-topic: finally went for 29 inch TV monitors
3
(2,708)
Brandis (X)
Jan 29, 2007
 Hard disk always busy (although there's nothing to do...)
6
(21,516)
 Looking for data recovery solution in Paris, France
13
(3,346)
Sandra Petch
Jan 23, 2007
 which printer to buy?
14
(7,615)
Astrid Elke Witte
Jan 12, 2007
 Lost connection to WLan
7
(3,621)
Heinrich Pesch
Jan 4, 2007
 Off-topic: Laptop Screen goes Blank
7
(18,118)
Ritu Bhanot
Dec 22, 2006
 Buying a new computer-what is necessary to run Trados?
10
(3,055)
michiko tsumura
Dec 21, 2006
 Problems with PCMCIA card installation undex XP
0
(4,327)
Attila Piróth
Nov 20, 2006
 Is a 13,3'' screen big enough?
13
(3,740)
NMR (X)
Nov 20, 2006
  Compatibility between mother-board and hard-disk
5
(3,527)
Jerzy Czopik
Nov 3, 2006
 Wireless keyboard and mouse. Any suggestion?
14
(5,457)
Gianni Pastore
Nov 3, 2006
 Scaner driver in Windows XP
4
(3,687)
Jerzy Czopik
Oct 26, 2006
 What video card should I buy?
6
(3,502)
Claudia Alvis
Oct 11, 2006
 why do computers heat up faster during cold or winter period
7
(2,951)
Brandis (X)
Sep 26, 2006
 Monitor help,. please
4
(2,463)
Darkie
Aug 14, 2006
 keyboard problems
4
(2,989)
Heike Behl, Ph.D.
Aug 13, 2006
 specifications for laptop
14
(3,018)
 I'm about to buy a new desktop- advice welcome
8
(2,377)
Susana Galilea
Jul 27, 2006
 URGENT: Troubleshooting an external hard drive
4
(6,571)
Natalie
Jul 17, 2006
 Affordable colour laser printer    ( 1... 2)
15
(5,080)
eva75
Jul 17, 2006
 Multifunction printer - good scanner quality
5
(2,465)
Jerzy Czopik
Jun 27, 2006
 my DVD drive is giving me nothing but attitude...
5
(2,434)
Susana Galilea
May 26, 2006
 mouse problems
6
(2,767)
A.Đapo
May 21, 2006
 Does someone have Xerox Phaser 8550 DP?
0
(1,774)
Jerzy Czopik
May 9, 2006
 Keyboard loses apostrophes
2
(1,987)
Parrot
May 3, 2006
 How to configure a 250GB external drive - Need advice
8
(3,845)
tlmurray (X)
Apr 27, 2006
 how can i browse using an external bluetooth device
5
(2,527)
Karin Adamczyk
Apr 16, 2006
 perfect laptop specs to use CAT tools??
11
(3,097)
Anna Ryden (X)
Apr 9, 2006
 Which hardware to buy?
8
(2,324)
Anne Zielisch MCIL
Mar 22, 2006
 How powerful a laptop for freelancing?
10
(2,683)
mattsmith
Mar 22, 2006
 discrete devices
2
(1,880)
 Printer printing randomly
6
(2,160)
Brandis (X)
Mar 13, 2006
 My mouse is possessed!    ( 1... 2)
18
(5,869)
Claudia Alvis
Feb 27, 2006
 Veyboard and RSI
3
(4,198)
Roy Laws
Feb 23, 2006
 Two desktops and one monitor... possible?
8
(5,748)
Roberta Anderson
Jan 14, 2006
 montor suddenly lost brightness and some colors
2
(1,763)
 Disk empty after burning
4
(5,037)
PRAKASH SHARMA
Dec 12, 2005
 Do I need a docking station for my notebook?
3
(3,615)
Hynek Palatin
Nov 3, 2005
 Off-topic: No Windows; DOS and CD ROM (OT, but no play):
5
(2,010)
PAS
Oct 26, 2005
 Why is my Trados TagEditor so slow?
9
(2,931)
Vito Smolej
Oct 23, 2005
 Advice for a good scanner+OCR
12
(9,344)
gianfranco
Oct 19, 2005
 Looking for opinions/advice on "all in one" computer
6
(2,080)
 one PC with two monitors
7
(2,382)
 Going wireless in U.S. and Europe
5
(2,253)
Jeff Allen
Jul 9, 2005
 Looking for a Boot Disk "Master CD" for PB Club 300xer
0
(1,561)
Parpalhol
Jul 2, 2005
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


WordFinder Unlimited
For clarity and excellence

WordFinder is the leading dictionary service that gives you the words you want anywhere, anytime. Access 260+ dictionaries from the world's leading dictionary publishers in virtually any device. Find the right word anywhere, anytime - online or offline.

More info »
Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search