Subscribe to Hardware Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 problem with canon i455x printer
0
(1,914)
Simos Tamoglou
Jun 6, 2005
 Anybody with Asus Notebook?
7
(2,488)
takis11
Jun 3, 2005
 Crazy Problem with BIOS and Video card.
1
(1,660)
Jerzy Czopik
Jun 2, 2005
 Off-topic: Any experience with JAL computers?
0
(1,444)
Sonja Allen
Jun 2, 2005
 advice on using PC as TV replacement
5
(2,325)
 Warranty on PC purchased from company now in administration
5
(1,768)
Samuel Murray
Feb 22, 2005
 Looking for a good PC power supply > 400W
6
(2,239)
 what sort of hardware should I invest in?
12
(3,012)
Jerzy Czopik
Jan 31, 2005
 problem with mouse
9
(2,426)
Horst2
Jan 24, 2005
 Toshiba with "Tru Brite" screen. A good idea?
6
(4,091)
Anjo Sterringa
Jan 12, 2005
 To SCSI or not to SCSI?
5
(1,906)
Vitaly Dotsenko
Dec 14, 2004
 Poll: what is the configuration of your computer?
11
(3,514)
Vitaly Dotsenko
Dec 14, 2004
 Computer not recognising CD-ROM drives
9
(3,460)
Brandis (X)
Nov 11, 2004
 Advice for video card to support 2 monitors
6
(2,030)
Roberta Anderson
Jul 16, 2004
 Looking for advice on connecting laptop to internet via mobile phone
5
(4,254)
Amy Williams
Jul 15, 2004
 Desktop or laptop (or both) ?
14
(3,315)
Graciela Carlyle
Jun 3, 2004
 Looking for recommendations for notebook with long-life battery
2
(1,763)
Anjo Sterringa
May 30, 2004
 Acer laptops - anyone use one/know them?
7
(2,286)
Jalapeno
May 19, 2004
 Ordered wrong keyboard!
4
(1,903)
Angela Dickson (X)
May 17, 2004
 How can one use two computers?
7
(2,868)
PAS
Apr 7, 2004
 Need Suggestions for a Fax Machine
6
(2,406)
 Buying a new desktop: some advice needed    ( 1... 2)
22
(5,654)
Channa Montijn
Mar 22, 2004
 Still having CMOS problems
5
(5,738)
Desi_vdb
Mar 4, 2004
 Computer keeps crashing - could it be a spyware attack?
8
(2,668)
Jana Teteris
Mar 3, 2004
 RAM updates - I have not noticed any improvement
6
(3,189)
Hynek Palatin
Feb 25, 2004
 USB and USB 2.0 (is USB 2.0 backwards compatible?)
4
(5,093)
Marcos Broc
Feb 20, 2004
 How do you pronounce "WLAN" in English?
3
(5,680)
Rebecca Holmes
Jan 29, 2004
 Buzzing monitor
3
(3,084)
Carlos Moreno
Jan 18, 2004
 printer doesn't work - any suggestion?
5
(2,119)
 What to do with an I/O error?
7
(2,542)
Brandis (X)
Dec 2, 2003
 FAT error on secondary hard disk (Win98)
4
(2,733)
langnet
Oct 24, 2003
 I need an idiot's guide to wireless networking
2
(2,032)
achisholm
Aug 31, 2003
 Epson Printer - Ink Cartridge Management
1
(2,431)
erudite (X)
Aug 27, 2003
 ADSL modem working on 1 USB port only
3
(1,902)
achisholm
Aug 11, 2003
 Seeking advice with laptop purchase
14
(3,347)
protolmach
Jul 21, 2003
 Backlight gone on laptop - can anything be done?
2
(2,338)
Caner (X)
May 16, 2003
 I lost the sound of my computer
4
(2,502)
Claudia Iglesias
May 14, 2003
 What CD-RW drive would you recommend?
6
(2,277)
Andrea Ali
Apr 6, 2003
 Could you tell me which PC is, for you, the most suitable for our profession?
11
(2,514)
IsaPro
Feb 3, 2003
 Info for laptop users about EVO Compaq
1
(1,837)
Nikolai Muraviev
Jan 16, 2003
 How to fax when you don\'t want to bother with a fax machine?    ( 1... 2)
17
(5,052)
lien
Jan 13, 2003
 compatibility of Swiss electrical sockets with French plugs
2
(3,277)
claude
Dec 10, 2002
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search