Subscribe to MemoQ support Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Setting preferences - installed memoQ to a new computer
3
(360)
 MemoQ do not add space at end of target
4
(429)
MollyRose
Dec 10, 2019
  Internal application error
2
(545)
Olav Mägi
Dec 10, 2019
 Has anyone ever actually installed DeepL plugin in MemoQ?
4
(751)
Wolfgang Schoene
Dec 10, 2019
 Has anyone ever got this error message from MemoQ? What does it mean and how can I fix it ?
2
(373)
John Fossey
Dec 6, 2019
 Can I import half translated file into MQ and merge it with an active document in MQ ?
5
(511)
YL2017
Dec 5, 2019
 MemoQ fails to import TM in SDL package
1
(367)
 MemoQ extremely slow in typing
5
(1,028)
Kit Rumpenhorst
Dec 2, 2019
 How to import XTD-files in memoQ
7
(471)
Jorge Payan
Dec 2, 2019
 Terrible performance issue with MemoQ 8.3
3
(608)
AmauryDoare
Dec 2, 2019
 How to import a Trado Studio sdltb into MemoQ
1
(389)
Stepan Konev
Nov 29, 2019
 Import xml file in memoQ with Multilingual XML filter
1
(379)
Fabian Kombeny
Nov 29, 2019
 How to insert line breaks inside target segments?    ( 1... 2)
16
(12,041)
ahmadwadan.com
Nov 29, 2019
 Where are the files (project checked out from server)
2
(281)
123Translations
Nov 22, 2019
 How to ignore multiple QA warnings at once
1
(405)
Vera Schoen
Nov 21, 2019
 MemoQ referral program
1
(418)
Michael Beijer
Nov 20, 2019
 How to open a localization file with the same source/target languages
0
(210)
Trevor Chichester
Nov 20, 2019
 Not inserting matches
1
(270)
TranslateWithMe
Nov 17, 2019
 Which importing settings to import a Trados TMX into MemoQ 9.1?
4
(470)
Samuel Murray
Nov 13, 2019
 I moved a Studio 2019 project to MemoQ, how do I send the first file to customer for check?
0
(218)
Fredrik Pettersson
Nov 11, 2019
 Do I have to remove personal TM from project before delivery?
4
(527)
MollyRose
Nov 8, 2019
 How do I check out a project from my client's server without a license?
2
(439)
LeoM1905
Nov 7, 2019
 How does joining segments affect other translators working on exported data?
8
(569)
kd42
Oct 31, 2019
 Cursor disappears from the target field
6
(3,723)
Angel Llacuna
Oct 31, 2019
 Unable to copy/paste using MemoQ online on a Mac
1
(493)
Hans Lenting
Oct 24, 2019
 What is the best way to translate a PDF document?
6
(931)
Samuel Murray
Oct 23, 2019
 memoQ 9.0 rocks    ( 1... 2)
18
(2,620)
Claudio Porcellana
Oct 18, 2019
 Polish, Portuguese and Russian interface languages not supported since 9.0
1
(340)
Ekhangel
Oct 18, 2019
 Enlarge the translation textfield
7
(662)
Natasha Ziada
Oct 16, 2019
 In MemoQ 8.4, why is there a question mark instead of word counts?
3
(631)
Elizaveta
Oct 16, 2019
 How to suggest features in MemoQ
0
(230)
pjg111
Oct 14, 2019
 How to handle a reviewed file
0
(307)
pjg111
Oct 11, 2019
 Can I create some kind of a MemoQ transkit?
2
(324)
pjg111
Oct 9, 2019
 memoQ cannot open this project because the files no longer exist in their original location
1
(363)
Thomas T. Frost
Oct 7, 2019
 Problem with Worldserver packages Import - can not make ICE strings locked in Memoq
0
(216)
Andrey Vinokurov
Oct 1, 2019
 Can we use Antidote inside of MemoQ?
4
(760)
Michel4632
Sep 28, 2019
 How do I move projects to archive from projects list?
2
(269)
Fredrik Pettersson
Sep 27, 2019
 Aligner keyboard workflow
0
(183)
 2-colums RTF file and comments
0
(210)
 Exporting Transit package from MemoQ 2015
0
(175)
 Would the best strategy to batch confirm segments in MemoQ when connection to server is slow?
1
(247)
Thomas T. Frost
Sep 23, 2019
 Opening memoq on university computer.
2
(327)
John Fossey
Sep 19, 2019
 Exporting xliff from memoq to client who uses Deja Vu
5
(393)
Mette Knutsen
Sep 18, 2019
 Complete this mxliff template with comments
6
(468)
Fabio Tursi
Sep 18, 2019
 Word spellcheck problems
5
(1,424)
Sara Baroni
Sep 16, 2019
 MemoQ and PDF previews
3
(1,701)
Jennifer Guernsey
Sep 12, 2019
 Discount?
2
(1,104)
Emily Scott
Sep 12, 2019
 How can I copy & paste from & into Memsource
8
(3,490)
Ulrike G.
Sep 9, 2019
 False duplicate terms show up sometimes
0
(244)
MollyRose
Sep 6, 2019
 Assigning jobs to translators with memoQ
1
(332)
ahartje
Sep 6, 2019
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


SDL Trados Studio 2021 Freelance
The leading translation software used by over 270,000 translators.

SDL Trados Studio 2021 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2021 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search