Subscribe to MemoQ support Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 False duplicate terms show up sometimes
0
(247)
MollyRose
Sep 6, 2019
 Assigning jobs to translators with memoQ
1
(339)
ahartje
Sep 6, 2019
 Mymemory MemoQ vs Studio : huge difference !
3
(551)
Suzanne Chabot
Sep 4, 2019
 MemoQ extremely slow
7
(3,722)
Mattia Marcon
Sep 2, 2019
 Can't open a local project in MemoQ 8.7
2
(389)
Sam Abramov
Sep 1, 2019
 How to use my old sdl Trados studio MT and TB into MemoQ?
1
(377)
Suzanne Chabot
Aug 30, 2019
 Comillas en memoQ
6
(3,018)
Lucia Vargas
Aug 28, 2019
 Highlighting untranslated text on exported file
1
(260)
Stepan Konev
Aug 28, 2019
 Why is my MemoQ connection so slow to some customers' MemoQ projects?
1
(344)
 Changing the export path of a folder structure.
0
(233)
Roy Williams
Aug 21, 2019
 How to remove <br> tags in .mqxlz files in Memoq 8.5? Big problem.
11
(1,065)
 How can I change existing local folder locations for projects in MemoQ 8.4?
4
(557)
Fredrik Pettersson
Aug 15, 2019
 Do I use the old license key for an installation of an update of MemoQ?
1
(413)
Lincoln Hui
Aug 9, 2019
 Is it possible to show progress % to first decimal place?
2
(341)
 Track changes button is greyed out
2
(544)
Lino Marques
Aug 7, 2019
  memoq.clientservice.dll error when installing
0
(267)
Andrea Riffo
Jul 24, 2019
 Update MemoQ master TM with other TMs
1
(354)
Kevin Fulton
Jul 24, 2019
 Register local (memory) is grey (unavailable)
9
(2,912)
Kirill Loktionov
Jul 24, 2019
 MemoQ 9 CAL activtion failed?
1
(435)
neunundneunzig
Jul 23, 2019
 Inclusive-format topic: Can i download/checkout a project from memoq server once it is started
3
(380)
Vera Schoen
Jul 22, 2019
 "View Pane" font and size
2
(446)
InSearchOfWilly
Jul 21, 2019
 How to tag complicated sequences with regexp
3
(396)
Anthony Rudd
Jul 14, 2019
 How do I remedy the annoying selection marking and cursor moving around in Managing projects view?
1
(225)
John Fossey
Jul 11, 2019
 memoQ ver. 7.8.179 - Cannot transfer projects to another computer
2
(364)
tabor
Jul 11, 2019
 disable "import TM" during importing of memoQ packages
1
(272)
Enote
Jul 2, 2019
 MemoQ does not appear correctly
5
(792)
Lubomir Groch
Jun 29, 2019
 Automatic confirmation of 100% matches?
4
(4,300)
rsch
Jun 28, 2019
 Does MemoQ handle large textfiles better than SDL Trados Studio?
1
(346)
 "Find" & "Find & Replace" buttons not working in MemoQ 9.0 or the search pane is no longer visibl
3
(537)
Jenny Duthie
Jun 25, 2019
 Pre-translation does not overwrite existing unconfirmed segments MemoQ 8.6    ( 1... 2)
15
(1,143)
Thomas T. Frost
Jun 18, 2019
 Sequence contains more than one matching element" - some one help please!
2
(941)
Sławomir Paluch
Jun 14, 2019
 memoQ heavy and working slow - how to make it work faster
0
(372)
 How to work offline on an online project?
7
(8,623)
cbcn
Jun 11, 2019
 Confirm entries with memoQ
2
(942)
KenOldfield
Jun 10, 2019
 spell checking capitalized words
2
(1,246)
Andrzej Wijas
Jun 10, 2019
 Automatic "translation" of numbers
11
(6,898)
Caroline Rösler
Jun 10, 2019
 (Title removed)
0
(342)
KenOldfield
Jun 9, 2019
 Microphone icon for Hey Memoq
5
(601)
Thais Miranda
Jun 5, 2019
 memoq 4free multiple documents
0
(277)
Benjamin Cseko
Jun 4, 2019
 How to handle Trados bilingual Word file in memoQ - not overwrite, export as bilingual instead
11
(936)
 "General error" with MemoQ
5
(3,889)
Fran K
Jun 2, 2019
 Cannot copy tags using the keyboard F9 shortcut (memoQ 8.7.11)...
2
(445)
Thomas T. Frost
Jun 2, 2019
 MemoQ 8.4 TM settings to overwrite older segments
2
(395)
 MemoQ 8.3 not exporting DOCX files
3
(424)
John Fossey
May 28, 2019
 how to merge translation memories in memoQ 8 ?
6
(1,956)
 MemoQ 8.2 - web search no longer based on IE ? CPU and Memory leaks, ads back
3
(1,233)
Michael Beijer
May 25, 2019
 Track change for Trados file - client said they can't see when open in Trados
2
(457)
 memoQ crashes regularly maybe because of TM - possible solution?
14
(1,039)
 MemoQ and remote TMs for Wordfast
11
(3,326)
Michael Beijer
May 24, 2019
 Importing proofread Word document back into MemoQ
5
(640)
Oliver Pekelharing
May 20, 2019
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »
Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search