Subscribe to MemoQ support Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Export Bilingual Two-column RTF not working
3
(609)
Thomas T. Frost
Jan 8, 2019
 Importing bilingual Word table into LiveDocs
0
(252)
John Fossey
Jan 7, 2019
 Pretranslate sequence for selected docuuments?
2
(572)
Anthony Rudd
Jan 7, 2019
 Fail to import sdlxliff file with error Index was outside the bounds of the array.
0
(367)
 MemoQ now hijacks other CAT tools' file associations?
3
(676)
Selcuk Akyuz
Dec 31, 2018
 Lookup Error in Memoq
2
(896)
John Fossey
Dec 26, 2018
 Resource: A tool to edit/translate image
3
(616)
Hans Lenting
Dec 26, 2018
 MemoQ no longer displays the Review pane
5
(840)
Anthony Rudd
Dec 24, 2018
 HELP! Pretranslate not working
9
(1,772)
John Fossey
Dec 24, 2018
 memoQ server and client version
2
(730)
Atso Puronen
Dec 20, 2018
 translating Excel file columns with memoQ
11
(3,672)
Atso Puronen
Dec 20, 2018
 MemoQ2013: how to extract a Termbase into Excel?
7
(2,019)
Richard Purdom
Dec 20, 2018
 How do I search for an escaped character?
1
(236)
Anthony Veretyuk
Dec 20, 2018
 Same ID number for many terms, MemoQ 8.6.6
5
(499)
MollyRose
Dec 18, 2018
 Error message "There is no primary translation memory attached to the project" in MemoQ
9
(4,752)
Kjetil Holm
Dec 17, 2018
 Workflow for translating a large software help.
2
(512)
 Accept / rejet ALL changes
3
(1,730)
Jose Ruivo
Dec 14, 2018
 MemoQ consumes all my memory
13
(1,195)
Ziqi Zhou
Dec 11, 2018
 ¿Cómo traducir en Excel con MemoQ 8.7?
0
(377)
Gema Pedreda
Dec 11, 2018
 New IATE is online. How can I set it up in memoQ Web Search?
5
(1,341)
 It is allowed for the delivered MemoQ file to have blank segments?
2
(550)
jyuan_us
Dec 5, 2018
 Can't backup a file
2
(1,197)
Jerold Stamp
Dec 5, 2018
 How to type apostrophes and quotes in MemoQ
2
(583)
Samuel Murray
Dec 4, 2018
 Translate only colored text in MS Word .docx
9
(1,366)
Yuki Okada
Dec 3, 2018
 Importing Excel document into MemoQ - I only want to translate lines originating in columns E to K
4
(341)
FreelanceBass
Nov 30, 2018
 How to change types of quotation marks?
7
(1,741)
Philipp Reinhold
Nov 30, 2018
 Problem importing a bilingual file
0
(311)
James McVay
Nov 28, 2018
 Move termbase
1
(419)
Philippe Etienne
Nov 28, 2018
 Inserting figures automatically
0
(366)
Mahmoud Mukarrab
Nov 28, 2018
 MemoQ 8.6.6 upgrade
7
(1,118)
Anthony Veretyuk
Nov 27, 2018
 How can I switch off certain MemoQ warnings?
9
(2,299)
Angel Llacuna
Nov 25, 2018
 Performance problems with MemoQ
10
(2,256)
Omer faruk apak
Nov 17, 2018
 Showing all word appearences from TM
2
(1,016)
Руслан И.
Nov 16, 2018
 Where is the progress bar?
2
(919)
Wiktor Balut
Nov 13, 2018
 Can't see termbase entries
3
(1,028)
Anthony Veretyuk
Nov 12, 2018
 How to hide repetitions when proofreading
7
(3,195)
Vito Smolej
Nov 11, 2018
 Error in accessing MemoQ Website in https
3
(572)
Thomas T. Frost
Nov 10, 2018
 TransPDF and possible output format/s
6
(1,033)
 After export translation shows up in "source"
2
(422)
Elvira Schmid
Nov 8, 2018
 Can I export a translation memory that is set up as e>nl tot a tmx file set up as en(uk)>nl(nl)
2
(393)
 How to track changes in MemoQ
3
(3,289)
Andrea Bauer
Nov 8, 2018
 Updating MemoQ project from an externally translated .docx/.ppt
4
(629)
Ekhangel
Nov 5, 2018
 MemoQ scrolling
6
(2,216)
Ekhangel
Nov 2, 2018
 Force dropdown list display when multiple full matches in the "Translation results"
3
(438)
Anthony Rudd
Oct 29, 2018
 MemoQ 8.4 - How to view formatted text while translating
1
(286)
Anthony Rudd
Oct 26, 2018
 Idiom Worldserver Desktop Workbench support - .wsxz file
0
(472)
Ricardo Dannemann
Oct 24, 2018
 location of job in progress on the file system
1
(362)
 Transferring license from one PC to another one
6
(2,415)
Marcella Marino
Oct 21, 2018
 Restricted functionality of Find/Replace feature
3
(460)
Anthony Rudd
Oct 19, 2018
 What is an "ens" tag?
2
(488)
Anthony Rudd
Oct 18, 2018
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »
SDL MultiTerm 2021
One central location to store and manage multilingual terminology.

By providing access to all those involved in applying terminology (such as engineers, marketers, translators, and terminologists), our terminology management solution ensures consistent and high-quality content from source through to translation.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search