Subscribe to MemoQ support Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Translate only colored text in MS Word .docx
9
(1,628)
Yuki Okada
Dec 3, 2018
 Importing Excel document into MemoQ - I only want to translate lines originating in columns E to K
4
(475)
FreelanceBass
Nov 30, 2018
 Problem importing a bilingual file
0
(413)
James McVay
Nov 28, 2018
 Move termbase
1
(523)
Philippe Etienne
Nov 28, 2018
 Inserting figures automatically
0
(428)
Mahmoud Mukarrab
Nov 28, 2018
 MemoQ 8.6.6 upgrade
7
(1,314)
Anthony Veretyuk
Nov 27, 2018
 How can I switch off certain MemoQ warnings?
9
(2,547)
Angel Llacuna
Nov 25, 2018
 Performance problems with MemoQ
10
(2,586)
Omer faruk apak
Nov 17, 2018
 Showing all word appearences from TM
2
(1,103)
Руслан И.
Nov 16, 2018
 Where is the progress bar?
2
(1,063)
Wiktor Balut
Nov 13, 2018
 Can't see termbase entries
3
(1,161)
Anthony Veretyuk
Nov 12, 2018
 How to hide repetitions when proofreading
7
(3,460)
Vito Smolej
Nov 11, 2018
 Error in accessing MemoQ Website in https
3
(695)
Thomas T. Frost
Nov 10, 2018
 TransPDF and possible output format/s
6
(1,207)
 After export translation shows up in "source"
2
(536)
Elvira Schmid
Nov 8, 2018
 Can I export a translation memory that is set up as e>nl tot a tmx file set up as en(uk)>nl(nl)
2
(502)
 How to track changes in MemoQ
3
(3,503)
Andrea Bauer
Nov 8, 2018
 Updating MemoQ project from an externally translated .docx/.ppt
4
(793)
Ekhangel
Nov 5, 2018
 MemoQ scrolling
6
(2,407)
Ekhangel
Nov 2, 2018
 Force dropdown list display when multiple full matches in the "Translation results"
3
(570)
Anthony Rudd
Oct 29, 2018
 MemoQ 8.4 - How to view formatted text while translating
1
(383)
Anthony Rudd
Oct 26, 2018
 Idiom Worldserver Desktop Workbench support - .wsxz file
0
(586)
Ricardo Dannemann
Oct 24, 2018
 location of job in progress on the file system
1
(460)
 Transferring license from one PC to another one
6
(2,731)
Marcella Marino
Oct 21, 2018
 Restricted functionality of Find/Replace feature
3
(590)
Anthony Rudd
Oct 19, 2018
 What is an "ens" tag?
2
(616)
Anthony Rudd
Oct 18, 2018
 Online project: all segments locked, "unresolved conflicts in document; not synchronized"
0
(484)
Niina Lahokoski
Oct 18, 2018
 In MemoQ 8.4, how do I completely delete all local copies of an online project and then check out?
2
(1,075)
Fredrik Pettersson
Oct 17, 2018
 In MemoQ 8.4, how do I move on row by row in the view Resolve errors and warnings of QA of files?    ( 1... 2)
24
(2,218)
Thomas T. Frost
Oct 17, 2018
 General error. Failing to open active file or any file
1
(1,042)
Islam Mohamed
Oct 17, 2018
 Applying auto change in multiple files
3
(580)
Philippe Etienne
Oct 15, 2018
 How does MemoQ count unprotected tags
4
(653)
Elvira Schmid
Oct 12, 2018
 Exporting memoQ files to Wordfast Pro 5
0
(584)
Marianne Eden
Oct 12, 2018
 "general error" when trying to open memoQ    ( 1... 2)
26
(24,097)
Renata Fernandes
Oct 11, 2018
 How do you track changes while you are editing a file in MemoQ 2015
1
(763)
jyuan_us
Oct 10, 2018
 Error while importing
1
(562)
Ivana Bojcic
Oct 6, 2018
 Recurring performance problem
5
(880)
Anthony Rudd
Oct 3, 2018
 Finding tags in an XML document
3
(607)
Anthony Rudd
Oct 3, 2018
 Cannot re-open project 'because it is in the Recycle Bin'. But it isn't!!
8
(1,925)
Patrick Mayr
Oct 2, 2018
 Google Translate results not visible
7
(893)
lisa lee
Sep 29, 2018
 Autopropagation over multiple documents
1
(439)
Stepan Konev
Sep 21, 2018
 Possible to change AutoPick key?
2
(511)
Nico Wagner
Sep 17, 2018
 QA exportation and problems with placeholders
0
(393)
Susanna Martoni
Sep 17, 2018
 MemoQ 2015 randomly stops underlining typos/won't save spelling settings.
1
(635)
Roberto Nine
Sep 14, 2018
 Can`t align two documents
1
(466)
 Help needed to solve new import issue
6
(957)
 All font lost after import TWO-column RTF file.
0
(455)
Jing Nie
Sep 4, 2018
 Remove duplicate TB entries
0
(1,318)
Anthony Rudd
Sep 4, 2018
 how to integrate Google Machine Translation into memoQ
0
(478)
Angel Llacuna
Sep 3, 2018
 General error when exporting to sdlrpx.
0
(1,080)
Lars Finsen
Sep 3, 2018
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


SDL Trados Business Manager Lite
Create customer quotes and invoices from within SDL Trados Studio

SDL Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search