Subscribe to Off topic Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է (ներկա ֆորումը ավտոմատ կերպով համարվում է ազատ թեմա)   Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Off-topic: When in Rome....
10
(9,793)
liz askew
Jul 15, 2014
 Off-topic: How is the year 2014 said in English?    ( 1... 2)
17
(8,449)
XXXphxxx (X)
Jul 15, 2014
 Off-topic: Moments of joy!
2
(3,994)
Tina Vonhof
Jul 14, 2014
 Off-topic: Help with research about Generation Y
0
(3,106)
 Off-topic: Converting non editable files
2
(13,211)
Lorenzo Rossi
Jun 11, 2014
 Cross-cultural help - Generation Y survey
0
(602)
LucianaTiberio
May 30, 2014
 Off-topic: Beautiful bilingual poetry
0
(1,296)
Phil Hand
May 27, 2014
 Off-topic: Most commonly spoken languages in the US after English and Spanish
7
(3,747)
Melanie Meyer
May 23, 2014
 Off-topic: Relief efforts for victims of flooding in the Balkans
Jared Tabor
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
0
(28,170)
Jared Tabor
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
May 21, 2014
 Off-topic: Computer can now debate
6
(4,214)
Phil Hand
May 16, 2014
 Off-topic: SIM card testing
7
(7,161)
Aleksandar Gasic
May 15, 2014
 Off-topic: Bloopers in job applications    ( 1... 2)
15
(4,000)
Christine Andersen
May 15, 2014
 Off-topic: Clichés, anyone? (1) "I shall not rest" (2) "tireless/tirelessly"    ( 1, 2, 3, 4... 5)
68
(20,895)
 Off-topic: Academic insults
0
(1,278)
Phil Hand
May 7, 2014
 Off-topic: All you need is Ecuador!
9
(28,609)
George Hopkins
Apr 25, 2014
 Off-topic: Here it is, your moment of clarity (or zenity if you like)
4
(6,511)
LegalTranslatr2
Apr 19, 2014
 Off-topic: It's that time of the year again: Christmas and New Years' greetings
7
(8,242)
 Off-topic: Help with a research project in technical writing please
2
(12,010)
Astrid_H
Mar 29, 2014
 Off-topic: COMPLETELY off topic, but it will probably make you smile.
3
(6,631)
Mats Wiman
Mar 18, 2014
 Off-topic: Ideas for translator contest prizes?
14
(7,951)
 Off-topic: Perfect! Everything's PERFECT!
7
(3,827)
Christine Andersen
Mar 12, 2014
 Off-topic: Call for Articles
0
(3,175)
Robert Gebhardt
Mar 5, 2014
 Off-topic: Recommended aggregator websites from other countries?
3
(10,498)
Tim Friese
Jan 29, 2014
 Off-topic: links and resources for vacation rentals
3
(3,971)
smarinella
Jan 18, 2014
 Off-topic: My annual contribution to road safety at this time of year. Horrible to watch but may save lives.
3
(23,839)
Suzan Hamer
Dec 31, 2013
 Off-topic: Joyeux Noël
4
(3,827)
tradu-grace
Dec 25, 2013
 Off-topic: Merry Christmas!!!!!!!!!!!
3
(1,276)
Gaist
Dec 25, 2013
 Off-topic: Online purchases in Australia with PayPal/Skrill
0
(1,793)
Gad Kohenov
Dec 21, 2013
 Off-topic: AmazonCrossing
4
(14,202)
Marion Plath
Dec 19, 2013
 Off-topic: Remembering Nelson Mandela ....
4
(2,540)
Heinrich Pesch
Dec 13, 2013
 Off-topic: Hiding Edith: A true Story in Spanish
5
(6,558)
Miguel Carmona
Dec 7, 2013
 Off-topic: Off-Topic - a bit of festive fun from SDL...
1
(24,435)
Leah Hunt
Dec 4, 2013
 Off-topic: Tv chanells in Canada
4
(2,839)
Annie Estéphan
Nov 26, 2013
 Off-topic: Joining cultures: Brazil and Sweden
0
(3,457)
Maria Amorim (X)
Nov 23, 2013
 Off-topic: Translator contemplating move to Mexico    ( 1... 2)
16
(9,119)
Sonya Gerisch
Nov 19, 2013
 Off-topic: Translators in Exeter/Devon, England
2
(6,782)
Jack Doughty
Nov 11, 2013
 Off-topic: Irritating source words or phrases?
1
(2,221)
Mikko Solja (X)
Nov 11, 2013
 HELP: Questionnaire for a PhD in Specialized Translation
0
(555)
Ana B Elena
Nov 6, 2013
 Off-topic: Is solitaire a favourite pastime/work avoidance strategy in your country?
3
(3,152)
Neil Coffey
Nov 3, 2013
 Off-topic: Translator group abroad
0
(1,772)
Ligeti
Oct 29, 2013
 Off-topic: I am safe and sound in Australia - Queensland
0
(1,186)
Trinh Do
Oct 21, 2013
 Off-topic: Where to eat in London?
13
(26,553)
Jo Macdonald
Oct 21, 2013
 Off-topic: What's your favorite store/chain/brand in the world for 'translation' coffee?    ( 1... 2)
29
(13,334)
Tom in London
Oct 18, 2013
 Off-topic: Web-site feedback
2
(1,343)
Bruno Depascale
Oct 11, 2013
 Off-topic: looking for free SMS service to send SMS to German mobiles or worldwide
8
(16,100)
Bilal Malik
Oct 4, 2013
 Off-topic: Learn 1000 words in a new language... (UK)
5
(3,576)
Tom in London
Sep 26, 2013
 Forest Areas in Countries of the World
4
(1,809)
Miguel Carmona
Sep 23, 2013
 Off-topic: Investigation task: unknown painter
7
(6,704)
 Off-topic: Translators are a waste of space
4
(3,990)
neilmac
Sep 13, 2013
 Off-topic: Interviewees for MBA project on growth of women-owned micro-businesses
1
(1,239)
Daina Jauntirans
Sep 11, 2013
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է (ներկա ֆորումը ավտոմատ կերպով համարվում է ազատ թեմա)   Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »
PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search