Subscribe to Off topic Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է (ներկա ֆորումը ավտոմատ կերպով համարվում է ազատ թեմա)   Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Off-topic: Argentina - now is a good time for tourism
5
(1,681)
Valeria Verona
Sep 26, 2002
 Off-topic: 25 Phrases Of Wisdom :-)))
11
(2,458)
Rafa Lombardino
Sep 26, 2002
 Off-topic: What languages should you translate your web site into, to reach most possible customers?
13
(2,007)
AAAmedical
Sep 24, 2002
 Off-topic: Please show it again - words about what a woman is
1
(1,517)
Claudia Iglesias
Sep 23, 2002
 Off-topic: Astronomy pictures of the day
6
(1,904)
Valeria Verona
Sep 23, 2002
 Off-topic: Why not bidding on holidays for a change?
4
(2,218)
Evert DELOOF-SYS
Sep 21, 2002
 Off-topic: Logos consortium - anyone else think it is bizarre?    ( 1... 2)
18
(4,137)
Henry Dotterer
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
Sep 13, 2002
 Off-topic: Remember 9-11
8
(2,137)
Henry Dotterer
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
Sep 12, 2002
 Off-topic: Online dictionaries - http://www.1000dictionaries.com
3
(2,111)
 Off-topic: Color idioms - http://www.owad.de/checklists/colors.pdf
0
(2,350)
italia
Sep 11, 2002
 Off-topic: Don\'t miss this chance to live and work on the Costa del Sol
8
(1,670)
A. Deb
Sep 4, 2002
 Off-topic: Proof-reading - Correspondence course
0
(1,486)
Bits P Ltd
Aug 31, 2002
 Off-topic: Becoming a translator experiences
4
(1,945)
Dima Malik
Aug 30, 2002
 Off-topic: THE CONTRADICTIONS OF ARGENTINA
3
(1,672)
Clarisa Moraña
Aug 24, 2002
 Off-topic: SAY THE DARNEST THINGS ...
9
(2,105)
 Off-topic: So far today God ...
4
(1,711)
xeni (X)
Aug 19, 2002
 Off-topic: Remember this? Memories from back in the day
6
(1,785)
Jack Doughty
Aug 17, 2002
 Off-topic: Chinese good luck totem - rules to live by
2
(1,621)
 Off-topic: How do I enable cookies with IE v6.0?
2
(1,593)
Jack Doughty
Aug 13, 2002
 Off-topic: Sceptical about E-commerce? Read about this new development
0
(1,713)
Jeremy Smith
Aug 9, 2002
 Off-topic: George Carlin strikes again! Hope you enjoy.
6
(1,754)
claudia bagnardi
Aug 9, 2002
 Off-topic: August speed sale... not with a broken suspension!
3
(1,878)
 Off-topic: Do you celebrate \"Children\'s day\" ?
13
(1,798)
Craig Hills
Aug 5, 2002
 Off-topic: Looking for anybody from Bosnia-Herzegovina / Brcko region
4
(1,730)
Yelena.
Aug 1, 2002
 Off-topic: It\'s a girl!!!! (Rhiona Jean Kachur was born on Saturday, June 29 at 12.00 CET)    ( 1, 2, 3, 4... 5)
72
(9,465)
 Off-topic: \"Loco\"lization and Jokes on Translation and Languages
3
(1,797)
marta.mg
Jul 26, 2002
 Off-topic: Google - do you experience any weird stuff?
9
(2,382)
LegalTranslatr2
Jul 22, 2002
 Off-topic: The Two Brothers and the Carpenter
6
(2,734)
 Off-topic: Perks of being over 40 (NOT YET A CONCERN..... : -) )    ( 1... 2)
28
(5,205)
Henry Dotterer
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
Jul 19, 2002
 Off-topic: Each of us has our own unique flaws. We\'re all cracked pots.
4
(1,925)
 Off-topic: Happy (belated) 14th of July... (France)
2
(1,931)
Kaori Myatt
Jul 16, 2002
 Off-topic: Embarking at college - for those with kids
1
(1,763)
Lusobras
Jul 15, 2002
 Off-topic: An Aussie Genesis
4
(1,935)
António Ribeiro
Jul 10, 2002
 Off-topic: one-line put-downs
9
(3,546)
LJC
Jul 7, 2002
 Off-topic: Happy July 5th
7
(2,419)
Dell (X)
Jul 5, 2002
 Off-topic: Success is not just an attitude; it is a vibration of energy...
2
(1,892)
Nitza Ramos
Jul 5, 2002
 Off-topic: How the Internet Began...
8
(2,449)
Kathi Stock
Jul 5, 2002
 Off-topic: Happy July 4th!!
5
(2,417)
RHELLER
Jul 5, 2002
 Off-topic: 04.07.02 - Latest update on Pooja\'s cause: 60 contributions sofar (and a lot more expected, hopefu!
1
(1,937)
Bono
Jul 5, 2002
 Off-topic: It\'s a girl, too!!!
4
(2,223)
Bono
Jul 5, 2002
 Off-topic: Looking for Spanish penpals
2
(2,310)
Bits P Ltd
Jul 4, 2002
 Off-topic: \"Off Topic\" forum: a very good idea
3
(2,419)
Antonio Costa (X)
Jun 30, 2002
 Off-topic: Solidarity, just another word, or...?    ( 1... 2)
15
(5,715)
Evert DELOOF-SYS
Jun 26, 2002
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է (ներկա ֆորումը ավտոմատ կերպով համարվում է ազատ թեմա)   Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »
SDL Trados Business Manager Lite
Create customer quotes and invoices from within SDL Trados Studio

SDL Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search