Subscribe to Off topic Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է (ներկա ֆորումը ավտոմատ կերպով համարվում է ազատ թեմա)   Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Off-topic: UEFA EURO 2012    ( 1, 2... 3)
43
(36,731)
NataliaShevchuk
Jun 28, 2012
 Off-topic: Germany v. Greece
12
(6,134)
ATIL KAYHAN
Jun 25, 2012
 Off-topic: A translator and two crowdsourcers argue in a blog
6
(3,884)
Maxim Manzhosin
Jun 21, 2012
 Off-topic: Word into e-book
4
(2,400)
esperantisto
Jun 21, 2012
 Off-topic: Rebel WITH a Cause?
4
(4,278)
Rossana Triaca
Jun 18, 2012
 Off-topic: A rather alarming bit of news
1
(1,786)
 Off-topic: Slovenia
3
(2,803)
 Off-topic: How do you answer phone calls from unknown numbers?
13
(9,733)
Oliver Walter
Jun 4, 2012
 Off-topic: Eurovision 2012 - What do you think of your country's entry?    ( 1, 2... 3)
31
(10,502)
Suzan Hamer
May 29, 2012
 Off-topic: Overdoing the thanks thing    ( 1... 2)
25
(7,714)
Christine Andersen
May 27, 2012
 Off-topic: Comma troubles :)
8
(5,337)
Paul Adie
May 23, 2012
 Off-topic: The never-ending torrent of spam
14
(4,638)
Robert Forstag
May 21, 2012
 Off-topic: The new generation of CAT-Tools is there ;)
2
(1,723)
Anne Diamantidis
May 18, 2012
 Off-topic: 100 Best First Lines from Novels
7
(3,759)
Stefan Blommaert
May 16, 2012
 Off-topic: Inscriptions on Ancient Architecture - Coptic, Greek, Hebrew???
10
(2,420)
klages
May 16, 2012
 Off-topic: Cat articulates his existence
6
(4,049)
Marina Steinbach
May 16, 2012
 Off-topic: Secrets.
7
(3,405)
Marina Steinbach
May 16, 2012
 Off-topic: Check your hotel booking is in the right country
3
(2,430)
János Untener
May 12, 2012
 Off-topic: Video: Understanding Hyperpolyglots
1
(2,101)
Ty Kendall
May 10, 2012
 Off-topic: Inspiring story (lollipop man with 12 degrees, mainly in languages/linguistics/translation)
2
(4,809)
Aisha Maniar
May 3, 2012
 Off-topic: Have you authored and published any eBooks?
0
(3,236)
veratek
Apr 25, 2012
 Off-topic: Job Satisfaction vs Paycheck: You care more for?
2
(1,704)
Kay Denney
Apr 22, 2012
 Off-topic: Broke my wrist!    ( 1... 2)
22
(16,178)
John Fossey
Apr 18, 2012
 Off-topic: Hello i am new here
1
(1,645)
 Off-topic: Rehashed Polls - Is anyone else bored?    ( 1, 2... 3)
40
(19,632)
polyglot45
Apr 4, 2012
 Off-topic: Must read for all translators: health tips, if you sit for long duration on computer
1
(2,396)
Helena Chavarria
Apr 3, 2012
 Off-topic: Country music humor and question about a joke
2
(1,498)
veratek
Apr 3, 2012
 Off-topic: Off topic: When you feel like complaining about being a translator...
11
(6,055)
JH Trads
Apr 1, 2012
 Off-topic: A word for "bully" in your language (or a language you know)    ( 1, 2... 3)
31
(9,330)
Michele Fauble
Mar 30, 2012
 Off-topic: Help campaign for Polish translator and interpreter
0
(1,588)
Iwona Szymaniak
Mar 30, 2012
 Off-topic: Scandinavian dance (2 years old)
1
(1,611)
George Hopkins
Mar 28, 2012
 Off-topic: iPad 3.0 vs Samsung Galaxy Tab 10.1: make a right purchase
0
(1,637)
Erudites
Mar 28, 2012
 Off-topic: Driving on the same side of the road    ( 1... 2)
17
(5,652)
Christine Andersen
Mar 28, 2012
 Off-topic: Who Makes the Best Cars?
0
(1,682)
ATIL KAYHAN
Mar 26, 2012
 Off-topic: Another way of using iPad
5
(4,968)
Yasutomo Kanazawa
Mar 23, 2012
 Why Stocks Are Riskier Than You Think
1
(1,667)
Damian Harrison
Mar 13, 2012
 Off-topic: Clarity of English song lyrics    ( 1... 2)
25
(9,659)
Michael Barnett
Mar 4, 2012
 Off-topic: Seven ways to avoid a lemon
0
(1,541)
ATIL KAYHAN
Mar 3, 2012
 Off-topic: Suggestions for travel
11
(3,883)
 Off-topic: A trip to Gent, Belgium, please advise on means of transport
6
(2,349)
Sasan Zangeneh Bar
Feb 28, 2012
 Off-topic: English into Spanish jobs
0
(2,161)
Paula Hernández
Feb 27, 2012
 Off-topic: Untranslatable Spanish word on American television show
6
(14,289)
LegalTranslatr2
Feb 20, 2012
 Off-topic: A unique dish: lees-seasoned chicken wing
0
(1,153)
yonderer
Feb 13, 2012
 Off-topic: A voyage by the Mondego river´s wildlife
4
(2,409)
oxygen4u
Feb 13, 2012
 Off-topic: Joke - The Restaurant    ( 1... 2)
15
(5,285)
Jennifer White
Feb 12, 2012
 Off-topic: Why you don’t get a word file!    ( 1... 2)
22
(5,609)
DZiW (X)
Feb 9, 2012
 Off-topic: Article in UK Telegraph on trip in Brazil
5
(3,553)
Stefan Blommaert
Feb 7, 2012
 Off-topic: A new scam ?!
9
(5,719)
Mohamed Mehenoun
Feb 7, 2012
 Off-topic: The Little Translator returns
2
(5,474)
Mervyn Henderson
Feb 1, 2012
 Off-topic: Translators in Zimbabwe?
1
(4,082)
Allison Wright (X)
Jan 24, 2012
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է (ներկա ֆորումը ավտոմատ կերպով համարվում է ազատ թեմա)   Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »
WordFinder Unlimited
For clarity and excellence

WordFinder is the leading dictionary service that gives you the words you want anywhere, anytime. Access 260+ dictionaries from the world's leading dictionary publishers in virtually any device. Find the right word anywhere, anytime - online or offline.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search