Subscribe to Off topic Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է (ներկա ֆորումը ավտոմատ կերպով համարվում է ազատ թեմա)   Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Off-topic: Looking for participants to help improve translation platform
1
(466)
Tom in London
Apr 15, 2019
 Off-topic: China-US trade talks: What happened to the translator?
0
(554)
Susan Welsh
Mar 29, 2019
 Off-topic: WC/Toilets
13
(2,004)
Juan Jacob
Mar 25, 2019
 Off-topic: Dress code at the ITI conference gala dinner 2019    ( 1... 2)
16
(2,599)
Yvonne Gallagher
Feb 21, 2019
 (Title removed)
2
(599)
yugoslavia
Jan 16, 2019
 Off-topic: Freelance Translator Survey - All Help Appreciated
3
(15,151)
 Off-topic: Are there 'seasonal' cycles to freelance translating that you've noticed?
8
(4,357)
Georgie Scott
Nov 15, 2018
 Off-topic: Dylan, Stones, Beatles, Cohen etc. songs in different languages    ( 1... 2)
22
(21,713)
Daniel Frisano
Oct 20, 2018
 Off-topic: Contributions to English-language press?    ( 1... 2)
15
(17,675)
Tom in London
Sep 25, 2018
 Off-topic: Translation Agencies opening requests
9
(4,763)
 Off-topic: Hello Everyone!
1
(5,598)
Marjolein Snippe
Aug 29, 2018
 Off-topic: 2 möblierte Zimmer in Familie in Murcia ab September gesucht!
3
(2,105)
 Off-topic: Obnoxious email of the year?    ( 1... 2)
15
(6,612)
Angela Rimmer
Aug 6, 2018
 Off-topic: Writing reviews of the movies/TV shows I subtitle - Conflict of interest?
1
(947)
 Off-topic: Be alert to go to the Republic of South Africa
7
(2,083)
 Off-topic: Paper is dead
10
(2,574)
Maxi Schwarz
Jul 27, 2018
 Off-topic: Express Scribe & Foot Pedal
0
(17,390)
James Hodges
May 31, 2018
 Off-topic: Prices certified translations / Québec
4
(1,211)
Alexandra Scott
May 29, 2018
 Off-topic: The Little Translator and the dark corridors of power
4
(5,023)
Ben Gaia
May 27, 2018
 Off-topic: Can you help with my survey?
1
(565)
Marjolein Snippe
May 11, 2018
 Off-topic: Santiago de Chile
4
(3,962)
Heinrich Pesch
Feb 26, 2018
 Off-topic: Foros de inglés a español
2
(7,289)
Mayca M.R.
Jan 16, 2018
 Off-topic: "The Guardian view on translation: an interpretative and creative act"
5
(1,154)
Guofei_LIN
Nov 14, 2017
 Off-topic: What do you see from your window? (Post a pic)    ( 1, 2, 3, 4... 5)
60
(37,779)
Mervyn Henderson
Nov 10, 2017
 Off-topic: What 'other' devices do you use for work?    ( 1, 2... 3)
38
(10,596)
freezone
Nov 9, 2017
 Off-topic: Happy Halloween!
6
(4,970)
freezone
Nov 9, 2017
 Off-topic: Quad-SIM phone
7
(5,125)
Mario Chavez (X)
Oct 26, 2017
 Off-topic: The Little Translator, a sad and sorry tale, a call from a customer, and a letter from Paris
3
(2,383)
Nikolaki
Oct 24, 2017
 What to do with plagiarism?
14
(2,103)
 Off-topic: Personal names that are involuntarily funny/horrible/inappropriate in a different language    ( 1, 2... 3)
36
(7,266)
Christine Andersen
Sep 26, 2017
 Off-topic: "Smiles 'n' tears"    ( 1, 2... 3)
35
(6,051)
Mervyn Henderson
Sep 21, 2017
 Off-topic: The Little Translator, unorthodox policing, Foxy Roxy and a twist in the tale
3
(2,902)
Nikolaki
Sep 12, 2017
 Off-topic: Texas flooding
0
(11,015)
Mario Chavez (X)
Aug 28, 2017
 Off-topic: Location saisonnière à Lourdes : connaissez-vous des personnes pouvant se charger de ce service?
0
(2,705)
 Which type of communication do you respond best?
10
(1,494)
Mario Chavez (X)
Aug 23, 2017
 Off-topic: I'm on the first page of Google!    ( 1... 2)
21
(7,040)
Andy Watkinson
Aug 21, 2017
 Off-topic: Promoting your book
8
(2,702)
MK2010
Aug 9, 2017
 Off-topic: Tradvia - Home exchange for translators
8
(7,039)
Serena Basili
Jul 26, 2017
 Off-topic: Book cover designer
0
(985)
Daniel Frisano
Jul 21, 2017
 Off-topic: Article : What if companies interviewed translators the way they interview coders?
3
(4,310)
 Off-topic: Native English    ( 1... 2)
15
(11,776)
Michele Fauble
May 30, 2017
 Off-topic: "Nuremberg trials interpreter Siegfried Ramler: ‘The things we saw were shocking’"
2
(3,728)
Inga Petkelyte
Apr 19, 2017
 Off-topic: Photos in agency websites    ( 1, 2... 3)
32
(25,870)
Jennifer Forbes
Jan 19, 2017
 Off-topic: Literary plagiarism in the internet era: Insanity? - The case of the article about WHOLE FOODS
1
(1,522)
Daryo
Jan 17, 2017
 Off-topic: Happy Holidays! :)
7
(5,354)
 Off-topic: Do you find source language quality has fallen into decline?
10
(5,517)
Robert Rietvelt
Nov 30, 2016
 Off-topic: Translator playlists - what do you listen to?    ( 1... 2)
20
(3,571)
Ricki Farn
Nov 26, 2016
 Off-topic: Travel in Portugal
8
(2,129)
Mario Chavez (X)
Nov 21, 2016
 Using WhatsApp? Facebook wants your data!
11
(1,710)
 Off-topic: How easy is it to get back the basics of a forgotten language?    ( 1... 2)
29
(17,842)
Sheila Wilson
Sep 12, 2016
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է (ներկա ֆորումը ավտոմատ կերպով համարվում է ազատ թեմա)   Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search
Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »
SDL MultiTerm 2021
One central location to store and manage multilingual terminology.

By providing access to all those involved in applying terminology (such as engineers, marketers, translators, and terminologists), our terminology management solution ensures consistent and high-quality content from source through to translation.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search