Subscribe to Scams Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 [Sticky] Some tools for detecting scams and risk management
Jared Tabor
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
9
(11,078)
IrinaN
Nov 28
 [Sticky] SCAM ALERT: Freelancers and agencies, please beware of a scammer impersonating real translators    ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13)
Lucia Leszinsky
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
186
(114,893)
jyuan_us
Aug 31
 This sounds a bit fishy (cashier check or bank certified check proposed for payment)    ( 1, 2... 3)
33
(5,698)
 Banning definitively BEIN
5
(2,120)
 Fishy email allegedly from POS Nirvana (virus/trojan?)
1
(83)
 Scam?
4
(281)
 Scammers Free Works and pay-secured
3
(238)
 No payment for a year
7
(443)
 Someone is impersonating as me!
3
(520)
 Scam. I worked for this person who told me the job was for a translation company.
5
(663)
Sadek_A
Nov 21
 Request for Translation Scam using The Translation Gate by someone not employed by this company
13
(1,009)
 New scam alert - jobs posted on Translators Café in the name of an individual (not a translator)
0
(1,360)
 Is there a list of companies that ask for a test translation and never contact back the translator?    ( 1, 2... 3)
33
(2,271)
Sadek_A
Nov 19
 Joy Mazur    ( 1... 2)
15
(1,629)
 If they offer $95.50/hr, it must be great!
10
(2,218)
Dan Lucas
Nov 16
 Research project on Agricultural reforms in EU translation scam - Marie Stephens    ( 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7)
94
(11,237)
 Scam: Public Organization Procedures Research Phase 1 and 2    ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9)
127
(18,672)
 Fake job offer
2
(354)
 Bank Information Scammers    ( 1, 2, 3... 4)
55
(9,174)
 Scam or not?
4
(253)
 Beware of scams 44 pages document, due in one month, "Research Phase 1"
1
(219)
 Translation company displaying fake articles by Reuters and other major outlets
1
(420)
 SCAM: English tutor for Korean employees (Facebook ad)
3
(286)
 SCAM: translation of a 11,643-word document (various email addresses, payment with a check)    ( 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7)
102
(22,879)
emora71
Nov 5
 Possible scam Email message from North Carolina.
1
(228)
Natalie
Oct 22
 Keep receiving an email from a company looking to change details in my CV so they can "procure Jobs"
10
(716)
 How to reply to scammers (if at all)    ( 1... 2)
17
(1,307)
 I was refused to be paid due to a terrible feedback the client refused to show me
11
(1,018)
 Scammer pretending to represent "Tone Translate"
Andrea Capuselli
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
4
(962)
 Scam alert: HDP Report - System (reply@crm.wix.com)
0
(331)
 Scammer
8
(1,349)
 SCAM alert + Questions about scammers
13
(2,005)
 Question: how to spot a scammer/are they legit?
8
(896)
 Is this a scam?    ( 1... 2)
27
(6,546)
 Scam - German to English, climate change in coastal marine systems    ( 1, 2, 3... 4)
48
(3,721)
 ollischristine9@gmail.com
0
(435)
 Anyone have experience with Rev Translation Services?
7
(764)
 Surprisingly Fancy Scam - "Globallink/REV Translation"    ( 1... 2)
19
(2,121)
 Inclusive-format topic: Scammer Heaven Sangster "flybean55@gmail.com"
6
(641)
IrinaN
Sep 10
 24Translate.net. Reliable company?    ( 1... 2)
22
(12,578)
 Frequent applications with CV received --> scam?
4
(599)
  Zainab Barakat <zainab.muin1997@gmail.com>
0
(231)
 Possible scam: organic farming translation
14
(1,719)
 Possible translation project offer scam!
9
(814)
 SCAMMERS MO
3
(492)
 Did you receive this invitation?..it sounds strange to me    ( 1, 2... 3)
34
(9,950)
 Scam from olawmic@gmail.com
0
(254)
 Scam Alert
2
(459)
 scammer abeer mohamed [Languagemet is still around]
2
(439)
 Latest iteration in an old scam
10
(1,152)
fujitakg
Aug 18
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search

Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »
TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search