Subscribe to SDL Trados support Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 [Sticky] Official Trados help forums
4
(6,393)
Anatoly Dragan
Nov 18, 2019
 [Sticky] SDL Trados Studio 2019 is here    ( 1, 2... 3)
41
(14,019)
LegalTranslatr2
Nov 7, 2019
 One source two target languages
4
(977)
 What is the best way to export a SDL Multiterm termbase for use in MemoQ?
1
(121)
 How to correct target formatting when aligning files
2
(106)
 How to import MemoQ termbase into Studio 2017
2
(114)
 Unable to open word file created with "save target as"....
6
(173)
 How can I convert an *.rc file into an *.rtf file to translate in SDL Trados Studio 2019?
1
(114)
 What is the point of the language setting in a project?
3
(377)
 I need help about how to calculate Rates in SDL Trados (repetitions, 95-99% match, etc.)
9
(2,515)
DZiW
Jan 20
 bilingual files and clean files
8
(358)
msc2020
Jan 20
 Translation showing 0% matches and verification reporting segment not edited - how?
5
(320)
 White background
5
(384)
Natalie
Jan 17
 SDL Studio very slow at certain Batch-Tasks
14
(1,931)
 Easy way to mark text in DOCX for translation in Studio (2011) that doesn't involve hiding?
2
(245)
 Opening a Trados file opens a new instance of Trados
1
(159)
 All empty segments became confirmed    ( 1... 2)
23
(9,855)
 Unable to open target document: Read-Error. Format error discovered in the file in sub-document...
1
(161)
 Open a single file for review in 2017
4
(261)
 How to import a pretranslated bilingual review file
2
(232)
 Extract repetitions
3
(257)
 Help need:convert an Excel file into SDL Termbase
7
(1,035)
 How can I create a TBX file from an Excel glossary
14
(6,196)
mc1529
Jan 7
 Defective updates to Studio 2017
0
(105)
 Trados 2019 - Parameter not valid!
4
(564)
 How to import Memo-Q translations into a TM in Studio.
1
(221)
 SDL Trados 2020 release date?
3
(537)
 Problem adding DeepL API key
1
(216)
 How do I disable tag protection?
3
(814)
Cutazzo
Dec 29, 2019
 Slow computer with Studio
5
(538)
Gareth Evans
Dec 28, 2019
 Is there a way of deleting older versions of a file in Trados
1
(243)
Stepan Konev
Dec 26, 2019
 SDL Trados 2011 - can I change a file back from "in review" to "in translation"?
6
(453)
Paula McMullan
Dec 25, 2019
 "Clean and unclean Trados files" - How to do in trados 2019 (step by step)?
5
(474)
expressisverbis
Dec 19, 2019
 DeepL PRO integration
6
(431)
Samuel Murray
Dec 19, 2019
 how to create simple Word billingual file without tags originally from Trados 2014
8
(1,448)
Kean Hall
Dec 19, 2019
 DEEPL Pro is now available for Trados
13
(4,682)
Lorenzo Bermejo
Dec 18, 2019
 why embedded content tag definition would work in PO but not in XML files
2
(253)
Samuel Murray
Dec 16, 2019
 Does WorldServer create an extract of the TM when creating packages?
2
(235)
Hans Lenting
Dec 16, 2019
 Returning an SDL license from a PC that does not work.
6
(478)
Marianne Eden
Dec 15, 2019
 Studio 2019 SR2 update as of this morning
8
(676)
Wolfgang Schoene
Dec 15, 2019
 Weird message in Trados 2019: "Do you want to revert the native file..."
4
(392)
Sandra& Kenneth
Dec 12, 2019
 SDL Studio: I hate it, I hate it, I hate it!    ( 1, 2... 3)
43
(6,311)
Roy Oestensen
Dec 11, 2019
 Why doesn't the set-up package already contain the latest Service Pack?
2
(244)
Hans Lenting
Dec 10, 2019
 Saving target file
4
(296)
Anne Greaves
Dec 9, 2019
 Verificar etiquetas en Trados Studio 2017
1
(175)
Samuel Murray
Dec 9, 2019
 Repetition function not working
1
(167)
 Enlarging rows in Studio 2019
2
(219)
Marianne Eden
Dec 4, 2019
 Matches from aligned documents not displayed
0
(139)
mroed
Dec 3, 2019
 PowerPoint notes in SDL Studio 2019?
9
(4,272)
luizsilveira
Dec 3, 2019
 SDL Trados Groupshare Multiterm : possibility to make public terminology filters?
0
(133)
Isabelleke67
Dec 3, 2019
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search

Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »
Déjà Vu X3
Try it, Love it

Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search