Subscribe to SDL Trados support Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 [Sticky] SDL Trados Studio 2021 is coming soon!    ( 1, 2, 3... 4)
50
(8,119)
 [Sticky] Official Trados help forums
4
(7,085)
Anatoly Dragan
Nov 18, 2019
 TM in project package disabled; TM added manually not working
3
(541)
Ondira
Sep 19
 How can I add a new language in Trados 2019?
3
(168)
 SDL Trados fooling with numbers
2
(213)
 Trados Studio 2019 crashes frequently
5
(228)
 Unable to see emoji in the source    ( 1... 2)
15
(878)
 Can't create return package - Studio 2021
3
(179)
 No Trados icons on trados files
3
(156)
 Copying TM to target in one go
9
(392)
 SDL AutoSuggest Creator Add-on - if and where to purchase?
10
(535)
 Termbase search -- no results showing
6
(1,207)
 SDL Trados Studio 2021 released    ( 1... 2)
15
(1,581)
 Copy Studio 2019 installation and add-ins to a new computer
2
(182)
 How to confirm segment without sending it to the TM?    ( 1, 2... 3)
30
(2,688)
 Inserting footnote(s) in SDL Trados Studio 2009    ( 1... 2)
18
(4,994)
 Why do I get An error occured whilst trying to determine the file version in SDL Trados Studio 2019?
2
(590)
 SDL 2021 Installation error
3
(225)
 Opening project lists and projects is extremely slow in SDL Trados Studio 2019
7
(505)
 Trados does not recognize correct terms
0
(138)
 Fn key on Lenovo laptop brings up "Create Return Package" dialog in Studio 2019
6
(617)
XtS
Sep 5
 SDL Trados Studio 2021 crashes randomly
4
(406)
 Google Cloud Translation API not working with SDL Trados Studio 2016 and 2019 since today
12
(629)
 Filtering on font with regex
10
(385)
 Custom fields
5
(306)
 SDL Trados 2019 available manual
2
(300)
George Ma
Aug 30
 Scrolling in Trados
1
(119)
 Trados 2021 sample files
0
(135)
 SDL acquires RWS (or: RWS acquires SDL)
8
(1,157)
 How to repair Studio 2011
3
(559)
rubo77
Aug 27
 HELP! Error message "Dienst Sdl.TranslationStudio.Api.ProjectManagement.IProjectManagementService...
7
(968)
rubo77
Aug 27
 SDL Trados 8 (2007) cannot reorganise TM, database corrupted, Workbench gets stuck while exporting.    ( 1, 2... 3)
41
(31,787)
 Error: The detected target language does not match that expected by the project.
5
(774)
 trados arbitrarily inserts uppercase letters in the middle of the sentence
9
(570)
 Adjusting screen font size in Studio 2019
10
(3,095)
 Using one translation memory for both languages
3
(354)
 Layout problem on Word
5
(402)
 Can't find missing tag (Studio 2017)
2
(187)
 Does Studio Live support the tracking feature?
0
(93)
 Force-open seats on license server
1
(164)
 SDL Studio still doesn't work right with HiDPI displays??
10
(1,114)
 Creating a single package or multiple smaller packages for large project
3
(286)
 Copy source selection to target
13
(609)
 What is the significance or utility of "Export unknown segments" feature
3
(274)
 trados 2017 doesn't accept en-US_bu-MM TM
6
(482)
jmutka
Aug 16
 SDL Trados Compatibility and Migration Power Pack - App doesn't show after installation
5
(361)
 Use of paragraph-based segmentation instead of full-stop etc.: two separate TMs?
5
(306)
 Final Draft files in Trados 2011
7
(1,012)
 Adjusting results of Concordance search
3
(226)
 SDL Studio 2021 Freelance - Quick TMX import into project settings
9
(638)
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search

Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search