https://arm.proz.com/forum/sdl_trados_support-65.html
 
Subscribe to SDL Trados support Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 [Sticky] SDL Trados Studio 2021 is coming soon!    ( 1, 2, 3... 4)
51
(9,469)
spamalot
Oct 16
 [Sticky] Official Trados help forums
4
(7,279)
Anatoly Dragan
Nov 18, 2019
 Capitalization in source and target in Studio
3
(199)
 "SDL Trados Compatibility and Migration Power Pack" Not Installing
2
(127)
 Can't import HTML file for translation into Studio 2019 (unexpected token) or TagEditor (no .ini)
0
(95)
 Studio 2021 not recognizing dates correctly????
4
(458)
 Worth to update?
13
(742)
 Groupshare authentication failed, immediately after starting Studio
3
(196)
 SDL Studio 2019 license expiry error
10
(474)
 dependency file not found    ( 1... 2)
19
(16,295)
Calvo
Oct 14
 where in studio 2017 is the very useful "add 2nd translation" option?
2
(304)
jmutka
Oct 14
 Spellchecking with filters
1
(1,004)
Sayujya
Oct 14
 trados 2017 doesn't accept en-US_bu-MM TM
7
(694)
jmutka
Oct 12
 Spell check does not work in SDL Trados Studio 2017
3
(293)
 Error message: Object reference not set to an instance of an object
1
(322)
 No space between sentences
3
(401)
 Trados 2021 won't start
2
(351)
 Trados suddenly only looking up one termbase (but several have been enabled)
2
(290)
suew
Oct 4
 Trados 2021 shows an error after starting and accessing SDL app store
0
(188)
 Is there a way to reverse the language pairs in a TM?
12
(3,435)
alilo
Oct 1
 General search for a term in all your past TMs / sdlxliff files
8
(589)
 SDL Trados Studio 2021: Old computer died: license reset error
3
(394)
 TM is corrupt
3
(386)
 Terminology recognition not working
7
(573)
 Merge Multiterm termbases
1
(264)
 Marking internal fuzzies
7
(1,058)
alilo
Sep 25
 SDL Trados Studio 2021 crashes randomly
7
(868)
Dan Lucas
Sep 24
 No Trados icons on trados files
4
(384)
 Is there any option to exclude locked segments from the current progress indicator?
2
(318)
 Extracting most frequent terms from source files in Trados project
13
(2,952)
 Trados Studio 2019 crashes frequently
9
(611)
 Segments not stored in TM
5
(424)
 TM in project package disabled; TM added manually not working
3
(761)
Ondira
Sep 19
 How can I add a new language in Trados 2019?
3
(341)
 SDL Trados fooling with numbers
2
(385)
 Unable to see emoji in the source    ( 1... 2)
15
(1,282)
 Can't create return package - Studio 2021
3
(343)
 Copying TM to target in one go
9
(581)
 SDL AutoSuggest Creator Add-on - if and where to purchase?
10
(746)
 Termbase search -- no results showing
6
(1,408)
 SDL Trados Studio 2021 released    ( 1... 2)
15
(2,129)
 Copy Studio 2019 installation and add-ins to a new computer
2
(314)
 How to confirm segment without sending it to the TM?    ( 1, 2... 3)
30
(3,243)
 Inserting footnote(s) in SDL Trados Studio 2009    ( 1... 2)
18
(5,399)
 Why do I get An error occured whilst trying to determine the file version in SDL Trados Studio 2019?
2
(729)
 SDL 2021 Installation error
3
(381)
 Opening project lists and projects is extremely slow in SDL Trados Studio 2019
7
(702)
 Trados does not recognize correct terms
0
(255)
 Fn key on Lenovo laptop brings up "Create Return Package" dialog in Studio 2019
6
(774)
XtS
Sep 5
 Google Cloud Translation API not working with SDL Trados Studio 2016 and 2019 since today
12
(890)
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search


Translation news related to SDL TradosՄիայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »
PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »