Subscribe to SDL Trados support Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Confirm all in Trados Studio
7
(8,077)
 External review with OpenOffice
1
(272)
Samuel Murray
Sep 4, 2019
 Trados issues when importing Trados-packages (Trados 2017)
2
(340)
Lorenzo Rossi
Sep 3, 2019
 Concordance search does not work with shared TMs
0
(205)
Roman Shchadnov
Sep 2, 2019
 Trados issues when trying to import a Trados-package (Trados 2017)
0
(191)
Lorenzo Rossi
Sep 2, 2019
 Question about aligned TM TMX attributes
0
(205)
Samuel Murray
Sep 1, 2019
 Problems with test version of SDL Trados 2019
5
(777)
Karina J.
Aug 31, 2019
 Help with translation memories on Trados
2
(367)
Amnon Shapira
Aug 30, 2019
  "An error occurred while trying to determine the file versio
0
(237)
LinguaTransl
Aug 29, 2019
 Crash SDL Trados Studio 2019
3
(538)
Amit Aryan
Aug 25, 2019
 SDL studio 2015 error message
0
(236)
Susanne Gales
Aug 24, 2019
 How can I stop SDL 2019 from changing the original font size of a PPT?
2
(469)
Ph_B (X)
Aug 22, 2019
 SDLPROJ file does not contain the sdlxliff file
5
(486)
Samuel Murray
Aug 21, 2019
 Problem when opening Trados files
2
(368)
Alain Alameddine
Aug 19, 2019
 Create regex for batch changes in SDL Trados Studio SDLXLIFF/XML files from PDF comments?
0
(195)
Fredrik Pettersson
Aug 19, 2019
 Creating a second adaptive MT engine in Studio 2019 for a different language pair
1
(341)
Elena Mordenti
Aug 16, 2019
 How should I deal with an unclosed literal string error I get when importing TMX into Studio TM?
1
(276)
Amnon Shapira
Aug 16, 2019
 Where should I add the sdlftsettings file for a project I create in Studio 2019?
0
(234)
Fredrik Pettersson
Aug 16, 2019
 Should I add both SDLXLIFF files and target files (XML) to a Studio 2019 editing project?
0
(230)
Fredrik Pettersson
Aug 16, 2019
 Translating parts of a txt - Studio 2019
2
(343)
Wandelt
Aug 16, 2019
 Save target as... NOT WORKING
5
(1,621)
IanDhu
Aug 15, 2019
 Error processing command line arguments:Illegal characters in path.(SDL Trados Studio 2019Freelance)
0
(387)
Profile
Aug 13, 2019
 I have problems in closing SDL studio and more. need help. thank you
2
(374)
IanDhu
Aug 12, 2019
 Trados is Generating preview as soon as I confirm a segment.
4
(785)
Wolfgang Schoene
Aug 12, 2019
 Error message when uploading a TM in Studio 2017
5
(781)
IanDhu
Aug 9, 2019
 Trados 2019 Studio - cannot highlight and copy/cut from / paste to target segment
5
(719)
Stepan Konev
Aug 8, 2019
 How do I inactivate pop-up upon hovering for the right-side panel windows in SDL Trados Studio 2019?
2
(328)
 An error occurred whilst trying to determine the file version
4
(459)
IanDhu
Aug 7, 2019
 Is Studio preview actually working for anyone here
2
(337)
Ekhangel
Aug 6, 2019
 Not operator in SDLX Trrados Studio filter not working
0
(195)
edsonfurman
Aug 5, 2019
 Why Fragment matching doesn't show some words which are accessible through F3 in concordance search?
11
(897)
SDL Community
Aug 5, 2019
 In SDL Trados Studio, can I translate a big file without saving it and generate target from memory?
4
(555)
 'Alignment edit mode' - not showing up
3
(607)
 Trados 2017 - various sentences in one translations unit
5
(471)
Roy Oestensen
Aug 3, 2019
 Huge project missing! Please help!    ( 1... 2)
19
(2,423)
 Help! Can't deactivate Trados Licence!
4
(626)
Lincoln Hui
Aug 2, 2019
 How to use a TM on a project
3
(535)
Will Volny
Aug 1, 2019
 TM and MT results no longer displayed or applied in Studio 2017 SR1
2
(413)
Luca Balestra
Aug 1, 2019
 Problems with TB
4
(494)
Paula Mahler
Jul 31, 2019
 Multiterm: is it possible to split a termbase to separate languages?
4
(627)
Ruth Wiedekind
Jul 29, 2019
 Search for a term in all projects
6
(530)
Franz Holzer
Jul 28, 2019
 Trados 2019 - "Term Recognition" not displaying reverse language terms
0
(379)
AR Ashok kumar
Jul 27, 2019
 Showing only files which are not completely translated
0
(206)
Franz Holzer
Jul 27, 2019
 Synonyms in MS Office – Trados 6.5 versus SDL Trados Studio
0
(346)
Lucjan Butulescu
Jul 26, 2019
 SDL Trados Studio opens in Wordpad not Word
2
(772)
Daniel Williams
Jul 24, 2019
 Trados document structure types list
0
(224)
Guillermo Mendez
Jul 23, 2019
 Sudden parsing error
0
(309)
Channa Montijn
Jul 20, 2019
 Error on startup: Service 'Sdl.Desktop.Platform.CommandBars.IActionService' could not be started.
0
(338)
Jana Novomeska
Jul 19, 2019
 SDL Trados Suite 2019 does not open worldserver return packages
2
(341)
aivars
Jul 19, 2019
 SDLTM Editor?
4
(1,434)
Jean Dimitriadis
Jul 16, 2019
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search

Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »
SDL Trados Business Manager Lite
Create customer quotes and invoices from within SDL Trados Studio

SDL Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search