Subscribe to SDL Trados support Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Error on startup: Service 'Sdl.Desktop.Platform.CommandBars.IActionService' could not be started.
0
(341)
Jana Novomeska
Jul 19, 2019
 SDL Trados Suite 2019 does not open worldserver return packages
2
(343)
aivars
Jul 19, 2019
 SDLTM Editor?
4
(1,439)
Jean Dimitriadis
Jul 16, 2019
 weight word count
2
(589)
Roy Oestensen
Jul 14, 2019
 Studio 2019 « Cannot validate SDL plugin »
0
(291)
NG Translation
Jul 13, 2019
 Concordance in Studio – How do I get it to search automatically in the source?
6
(616)
Dierk Widmann
Jul 11, 2019
 Different QuickInsert options in different projects
2
(344)
translateLT
Jul 9, 2019
 UK to US in Trados without manually inserting.
12
(853)
Martina Klett
Jul 8, 2019
 Avoiding CM and 100 % matches being automatically set as "Translated"
7
(718)
Vera Schoen
Jul 5, 2019
 Studio error "tw4WinMark style is not defined"    ( 1, 2... 3)
36
(25,156)
Alice Díaz
Jul 4, 2019
 Studio 2017 SR1 Doesn't perform terminology verification
4
(497)
Anthony Rudd
Jul 3, 2019
 Integrating on TM into another
2
(344)
Kerstin Kiss
Jul 2, 2019
 Error: could not find part of the path Studio 2015
0
(252)
Rebecca Baron
Jul 2, 2019
 SDL Trados automaticly replace terms
4
(634)
Dmitrij_1980
Jul 1, 2019
 Trados 2017 purchased last year and got upgraded to 2019--How to reinstall from scratch?
2
(371)
Samuel Murray
Jun 29, 2019
 Can't I delete a newly added target language from a project?
8
(1,291)
 Only half of the translated file was exported in Trados 2015
11
(2,565)
Kean Hall
Jun 24, 2019
 Problem with xlf file
5
(821)
lundeghe
Jun 23, 2019
 (Title removed)
0
(304)
Lenart
Jun 22, 2019
 Can't export target document when translating from Japanese Excel file
0
(223)
Facundo Pallero
Jun 19, 2019
 QA Checker 3.0 > Check numbers    ( 1... 2)
21
(2,213)
Lenart
Jun 19, 2019
 Studio Trados doesn't recognize Multiterm entries
1
(515)
Jessica Grisogani
Jun 19, 2019
 How to translate keyword entries in MadCap Flare files?
4
(787)
Alex Lichanow
Jun 19, 2019
 Studio 2019 - Verify feature doesn't work for terminology
0
(290)
Lucia Messuti
Jun 15, 2019
 Problems when autopropagate is activated
2
(350)
Jo Macdonald
Jun 13, 2019
 Whitespaces won't dissapear in the editor of Trados 2017, despite pressing the toggle button
5
(684)
 Greyed out format options in Studio 2014
2
(602)
William Pairman
Jun 12, 2019
 display Multiple target translations in TM
1
(276)
 What is "Any TM: Any file-based TM"?
1
(424)
 Studio 2014: translate only highlighted text
3
(977)
Thomas Johansson
Jun 11, 2019
 Working with multiple files in Trados, shown file name path settings?
3
(469)
cesalec
Jun 11, 2019
 Error occurred while trying to determine the file version    ( 1, 2... 3)
32
(19,686)
Jana Doleželová
Jun 10, 2019
 converting glossaries to sdltb format
2
(435)
sara rahmaany
Jun 8, 2019
 Studio 2019 broken promises - is this consumer fraud?
8
(1,338)
Stepan Konev
Jun 7, 2019
 New "Tell Me" blue box in Studio 2019 - how to hide it?
0
(272)
Petr Moczek
Jun 7, 2019
 Units in English toward units in French
2
(422)
Anthony Rudd
Jun 7, 2019
 QA checker Regular Expressions > nonbreacable space
2
(320)
Lenart
Jun 6, 2019
 Inconsisten wordcount in Trados Studio 2017
7
(746)
Stepan Konev
Jun 1, 2019
 Getting started with SDL Trados Studio
2
(698)
Samuel Murray
May 31, 2019
 "Create return package" is grayed out.
4
(944)
IanDhu
May 29, 2019
 Project name doesn't display in Projet tab
0
(247)
Nathalie Suteau
May 29, 2019
 How to write arabic numbers ٨٧٦٤٢٣٣٤ using SDL Trados 2019?
7
(950)
Samuel Murray
May 28, 2019
 Exclude Embedded Excel file contents from PPT in Studio
2
(565)
Chie. I
May 26, 2019
 Trados won't open
1
(359)
 Is it possible to batch train an Adaptive MT engine?
9
(1,660)
Colin Smith
May 24, 2019
 Unable to reinstall MultiTerm
0
(225)
 MultiTerm 2009: Term search does not find terms
8
(2,586)
Thu Huong
May 22, 2019
 How to Change Segment Status to Translated for all segments i Studio 2011
6
(5,821)
Jo Macdonald
May 22, 2019
 How do I restructure a large disorganized termbase?
6
(708)
Jaime Oriard
May 21, 2019
 Multiterm 2019 is minimized - and will not open on screen
7
(3,089)
Joël Rooms
May 21, 2019
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search

Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »
Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search