Subscribe to Subtitling Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 source text has dialogue in target language
2
(620)
Pilar Dueñas
Sep 5, 2017
 Subtitling
8
(1,708)
Luiz Barucke
Sep 5, 2017
 Looking for Netflix partners
5
(3,239)
Cem_Kent (X)
Aug 15, 2017
 Should I use original lyrics instead of what the singer is singing?
7
(1,741)
Gitte Hoveds (X)
Aug 7, 2017
 What programs do you use to create TV/Movie subtitles?
4
(1,711)
soohyun.kim
Jul 18, 2017
 DFXP to SCC
1
(760)
jbjb
Jul 11, 2017
 Subtitling test
10
(2,753)
Sylvano
Jul 10, 2017
 Convertion rtf to srt
2
(8,413)
Zuzana Greksakova
Jul 10, 2017
 SDH subtitling rate - € 1.80 per minute
11
(3,867)
Daniela Marcello
Jul 7, 2017
 I need help: setting a rate for timing subtitles.
4
(1,031)
marajrg
Jul 6, 2017
 Video converter
2
(841)
Bianca Stierli
Jul 6, 2017
 Aegisub Help dividing lines
6
(4,594)
 Is it unusual for companies to provide their own subtitling software?
13
(1,605)
kmtext
Jun 29, 2017
 Subtitles & Translation: Narrator AND simultaneously displayed (different) written text?
2
(1,077)
Jan Truper
Jun 28, 2017
 Off-topic: HOW TO add subtitle file into video permanently ?
2
(1,409)
 what do you say to a person who just had a bad dream    ( 1... 2)
17
(12,219)
Mervyn Henderson
Jun 7, 2017
 Encoding Subtitles
4
(3,149)
Francesco Galli
Jun 6, 2017
 Best Subtitling Software for Mac?
2
(10,852)
Noukita
May 28, 2017
 Problem with Wistia not accepting my SRT file
0
(1,123)
Alvarocz
May 24, 2017
 Using a termbase or Concordance for Subtitling and Transcription
0
(872)
Batuhan Yazar
May 24, 2017
 Children subtitling
3
(930)
jbjb
May 22, 2017
 Direct Clients for Subtitle Translation
10
(2,510)
Anna Norman
May 17, 2017
 Titlebee anyone?
5
(1,942)
Wojciech_ (X)
May 11, 2017
 Professional Subtitling Software (UK + GER)    ( 1... 2)
23
(27,126)
Max Deryagin
May 8, 2017
 Subtitling rates    ( 1... 2)
16
(16,260)
mikael sihite
May 4, 2017
 Subtitles from scratch
2
(1,036)
Ismael Romero
May 1, 2017
 Ideas for Web Subtitling App
4
(1,114)
Wojciech_ (X)
Apr 29, 2017
  Professional subtitling softwares used in USA, France, Spain and Russia
2
(847)
Hana27
Apr 25, 2017
  Netflix HERMES - The Subtitling Test
5
(2,739)
Thayenga
Apr 18, 2017
 question about transcription
2
(1,011)
Thayenga
Apr 2, 2017
 EZTitles tutorials, I can´t find them!
2
(1,352)
Iñaki Vega Bayo
Mar 29, 2017
 What is Spot Check Quality Control?
3
(8,958)
Jacqueline Sieben
Mar 29, 2017
 Transcription and Correlation
1
(1,429)
Corina Mihaela
Mar 29, 2017
 Good subtitling software?    ( 1... 2)
16
(4,770)
Mark
Mar 9, 2017
 Rates for subtitling
1
(1,217)
 Question on Subtitle Edit use
7
(2,390)
Sumie Tanaka
Feb 21, 2017
 Subtitling doubts - quotation marks
5
(2,820)
 Logiciel de sous titrage
6
(1,464)
 Need some advice about how to start with subtitle translating
1
(1,115)
Elena Doroshenko
Jan 11, 2017
 Companies, which pay more than 3 USD per subtitles translation
5
(4,671)
Sarah McDowell
Dec 16, 2016
 Traineeship as a Subtitler in New York City possibly or US in general
2
(1,157)
The Misha
Nov 30, 2016
 Which free subtitling software?
9
(10,208)
 What subtitling free software?    ( 1... 2)
23
(7,334)
 Subtitle Workshop - "Cannot render media!"
1
(2,652)
 Subtitling brand names...
5
(1,239)
Gerard de Noord
Nov 9, 2016
 Dealing with sounds in sub-titling
1
(810)
Sylvano
Nov 5, 2016
 Simple docx editing for subtitling - combining source and target to single document
0
(668)
Laura Brown
Nov 4, 2016
 Lemony 5: problems converting
1
(747)
Max Deryagin
Nov 3, 2016
 How long does it take to get the result of subtitling test (En>JP) ?
4
(1,154)
AGardens
Nov 1, 2016
 Extracting subtitles from DVD
10
(1,446)
Mark
Oct 24, 2016
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search

Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »
Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search