Subscribe to Subtitling Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Subtitles for DVD
3
(1,938)
 Subtitling rate
7
(1,947)
Woodstock
Aug 14, 2014
 I need to transcribe video and end up with both transcription and SRT file
6
(2,793)
adifrank
Jun 10, 2014
 Spotting list
0
(1,480)
Gabriella Pierro
Jun 9, 2014
 To all Norwegian translators: How much should I charge per minute for subtitling work?
0
(1,971)
Camilla Markhus
May 30, 2014
 What is a decent rate in Europe?
14
(4,552)
brunoccj
May 13, 2014
 Need help with a Subtitling file
1
(1,151)
Max Deryagin
Mar 29, 2014
 Subtitling Rates
13
(3,953)
Andriy Bublikov
Mar 10, 2014
 prospects for subtitle translations
0
(1,248)
nnaemeka Odimegwu
Feb 28, 2014
 New Subtitle Workshop 6 now available!
7
(4,160)
adenry
Feb 15, 2014
 Swift (Teletext) - Subtitles not displayed in video window - help?
4
(1,771)
Ilona Meier
Feb 15, 2014
 problems with Swift and Windows 8
0
(947)
Marijej
Feb 14, 2014
 How to open Subrip, Vobsub, srt files for subtitle? (mandarin Chinese)
1
(1,618)
 How fast can you translate subtitles? Is it worth doing?    ( 1... 2)
23
(11,831)
jbjb
Jan 15, 2014
 Subtitling and cultural references
8
(1,944)
jbjb
Jan 15, 2014
 Windows platform transcription and subtitling software?
1
(1,420)
Akiko A
Jan 4, 2014
 Off-topic: How do i complete a voice over from my laptop..
0
(1,674)
Shoukat Mohammed
Dec 21, 2013
 What do the different working operations in subtitling mean?
3
(2,216)
Barbara Carrara
Dec 15, 2013
 Are rates for subtitling offered that are better compared to translation?    ( 1... 2)
19
(7,449)
Selvi Saroinsong
Nov 27, 2013
 Rates for English/English subtitling
2
(1,523)
jbjb
Nov 26, 2013
 Voice over for the Italian market
7
(1,955)
Sylvano
Nov 10, 2013
 How to calculate words for subtitling project
3
(1,382)
ITProsSubtitles
Nov 5, 2013
 Subtitles in SRT files - productivity and word rate
12
(4,785)
jbjb
Oct 17, 2013
 Price for subtitles
4
(2,064)
 Subtitling glitch - Potiphar's wife and Joseph
10
(2,191)
 What software/tool used to make subtitles
2
(2,694)
Nancy Greenleese
Sep 18, 2013
 exporting Subs as XML + PNGs
1
(1,846)
ITProsSubtitles
Sep 5, 2013
 Survey for audiovisual translators
0
(1,675)
krt89
Aug 28, 2013
 Closed Captioning rates
3
(3,933)
 Subtitling for Movie Trailers
8
(2,353)
apostolou
Aug 13, 2013
 Is there an Organization for establishing the value of a Subtitling job?
0
(1,495)
nicola giacobbe
Aug 9, 2013
 Subtitle Workshop problem with PAL videos (25 FPS)
6
(2,053)
ZlataN
Jul 30, 2013
 Thinking of getting training in subtitling
14
(5,127)
 Free software for surtitling / supertitling
4
(3,540)
ITProsSubtitles
Jul 12, 2013
 What do you need to provide electronic subtitling for film festivals?
1
(1,725)
 Renting software for subtitling
3
(1,855)
Max Deryagin
May 30, 2013
 adding text on hdcam
0
(1,573)
lekaleila
May 28, 2013
 Subtitling: Differerence in rate and time with or without a template
3
(2,544)
ITProsSubtitles
May 22, 2013
 Transcription project
2
(19,086)
Carolina Andrades
May 11, 2013
 Beginner puzzled by price of subtitling software in relation to rates
8
(4,231)
ITProsSubtitles
Apr 26, 2013
 Compatibility of Subtitling Workshop with Windows 7
1
(1,908)
 Duration / Spotting of subtitles
6
(3,395)
Noukita
Mar 28, 2013
 User-friendly subtitling software
5
(5,691)
Diego Achío
Mar 25, 2013
 Subtitling strategy for training videos
7
(2,133)
Ambrose Li
Mar 23, 2013
 Substitute for "Subtitle Edit"
1
(1,703)
 Video Subtitling input
2
(1,762)
PVT (Pourvoustr
Feb 27, 2013
 TC not corresponding when transfer .txt to .doc and French accents not recognized
7
(3,466)
Marcella Segre
Feb 25, 2013
 Price recommendations - short video translation
7
(2,311)
 What to count for the invoice
4
(2,227)
MarianneS
Feb 12, 2013
 Short subject (fiction, festival circuit): pro bono forever?
4
(1,692)
Sylvano
Feb 12, 2013
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search

Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »
SDL Trados Business Manager Lite
Create customer quotes and invoices from within SDL Trados Studio

SDL Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search