Subscribe to Translator resources Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Secure Alternatives to Google Translate for Confidential/Private Information
9
(731)
 Inclusive-format topic: Can anyone recommend a transcription software?
5
(584)
kmtext
Feb 24
 New laptop advice
12
(836)
Adieu
Feb 23
 Using Sketch to create a term base
3
(364)
 Forensic transcription/translation
1
(2,075)
 Is the database SOStdb worth it?
10
(1,864)
 how to download jarfix on pc?
1
(155)
 International Certificate Conference
0
(1,941)
 Architecture, Engineering, Construction Bilingual Dictionary/Glossary
3
(4,101)
 Looking for a copy of ATA's "Patent Translator's Handbook"
6
(1,277)
 Translation agencies search
4
(446)
 Good hard copy editions of German<>English law and general dictionaries
2
(7,160)
 tmx from Parallel corpus of Patent Translation Resource?    ( 1, 2, 3... 4)
59
(17,239)
 Google search, no frequency numbers?
6
(689)
 Resources for legal translation?
2
(705)
freezone (X)
Dec 15, 2020
 Need translation memories (EN-NO/English-Norwegian)
1
(601)
 Adobe InDesign
2
(612)
laurgi
Dec 3, 2020
 Looking for glossary English> Spanish, for Biology
0
(439)
Angel Llacuna
Nov 22, 2020
 What happened to Légifrance translations?
5
(1,050)
Alexandra Scott
Nov 3, 2020
 Online research: what are you loving and hating?    ( 1, 2... 3)
32
(4,681)
 Good legal dictionary ENG>ROM?
3
(750)
Tímea Torzsás
Oct 27, 2020
 Is there anywhere I can view examples of good and bad translations?
7
(1,158)
Novian Cahyadi
Oct 23, 2020
 Dictionary website exclusively for idioms and Co - multilingual
4
(927)
expressisverbis
Oct 12, 2020
 Translation: the Inside Story
Andrew Morris
ProZ.com team
8
(1,449)
Maxi Schwarz
Oct 10, 2020
 Online vs. downloadable dictionary: Which is better?
11
(1,647)
Samuel Murray
Sep 8, 2020
 Tools / Resources for Japanese Translation
11
(3,715)
 Italian>English pesky word list, suggestions for hard-to-translate Italian terms
13
(2,161)
Tom in London
Jul 23, 2020
 Dictionary or other resources French to Spanish (viticulture)
2
(736)
Alison Le Douarec
Jul 10, 2020
 looking for Hebrew to English glossary for occupational health and safety
0
(425)
Caroline1154
Jul 4, 2020
 Looking for economics dictionary French/German, if possible on CD
2
(1,193)
DavidKelly
Jun 30, 2020
 Ernst Woerterbuch der Industrilen Technik
8
(1,652)
DavidKelly
Jun 30, 2020
 Inclusive-format topic: Resource: looking for JA-EN, EN-JA resources to replace sangyo honyaku.
1
(657)
James Plastow
Jun 26, 2020
 Food additives / E-numbers (non EU languages)
7
(3,541)
Paul Dixon
Jun 21, 2020
 Looking for a recommendation to a good online English Spanish Medical Dictionary
1
(585)
mughwI
Jun 18, 2020
 Tools required to be learnt to be successful translator
9
(2,742)
 Inclusive-format topic: Contribution to gbk
1
(826)
Hamed Mohammadi
Apr 30, 2020
 Translator rates calculator    ( 1, 2, 3, 4... 5)
N/A
67
(278,026)
Words Parole
Apr 24, 2020
 Looking for *for-pay* Chinese translation resources
4
(1,143)
Mark Pleas
Apr 20, 2020
 Such as, but not limited to Google Translate
10
(1,456)
esperantisto
Mar 31, 2020
 Alternative to Wikipedia
3
(1,090)
neilmac
Mar 27, 2020
 Greek parallel texts for agricultural machinery
2
(656)
Hans Lenting
Mar 27, 2020
 Free TMs. Glossaries (TBX) and AutoSuggest Dictionaries
10
(4,000)
Milan Condak
Mar 4, 2020
 Translation memory/kitchen cabinets -ENGLISH To FRENCH
3
(830)
philgoddard
Feb 28, 2020
 Off-topic: is there any free training tutorials within proz
1
(795)
Marjolein Snippe
Feb 27, 2020
 Free TM in 24 languages! The DGT TM    ( 1... 2)
21
(8,679)
José Manuel Miana
Feb 26, 2020
 Recommendations Dictionary of law German English / English German and textbooks on legal drafting
2
(756)
Anna Denzel (X)
Feb 19, 2020
 Looking for ressources to learn more about SEO
2
(771)
Diana Kaplan
Feb 19, 2020
 Legal translation tips and tricks guide
6
(1,745)
Anna Denzel (X)
Feb 18, 2020
 Inclusive-format topic: Preparing a TM of potential translations
3
(980)
Miroslav Novak
Feb 17, 2020
 counting words in json
3
(959)
Miroslav Novak
Feb 16, 2020
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search

Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »
SDL Trados Studio 2021 Freelance
The leading translation software used by over 270,000 translators.

SDL Trados Studio 2021 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2021 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search