Subscribe to Wordfast support Track this forum

Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+
   Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
(Դիտակերպեր)
Ամենավերջին ուղերձը
 Wordfast Hotline not responding
4
(617)
 How should I organise my projects in Wordfast Pro version 5?
6
(134)
Comunican
Nov 26
 Large translation memory (.txt) does not load
2
(177)
 Wordfast Pro supported and operating correctly on macOS 11.0 (Big Sur)?
10
(533)
 Wordfast Pro 5 Projects Not Showing Up on Project List + Problem with path
2
(188)
 restore deleted project
0
(121)
Elene P.
Nov 20
 XYZ project already exists (when in fact it doesn't)
0
(96)
 Studio compatibility
4
(276)
 Wordfast 5 Pro freezing / hanging / crashing often when left idle    ( 1... 2)
28
(3,427)
 Temporary File Missing
0
(154)
 Unintentional scrolling when using Wordfast 5 pro
1
(191)
 Adding terms to multiple glossaries at once with WFP 5.17.0
2
(286)
Khadhé
Oct 21
 Is there the 'change case' option in Wordfast Pro?    ( 1... 2)
18
(8,203)
 Latest version of Wordfast Pro (5.18.0) - another damp squib!
6
(681)
Comunican
Oct 14
 Is anybody having trouble with WF Anywhere right now!
0
(164)
 Wordfast clean-up doesn't work    ( 1... 2)
15
(6,643)
 Editing Source Segment in WF Anywhere
1
(238)
 Cleaning a large translation memory - WF Pro 3
10
(907)
 Cannot open/translate txlf files in Wordfast 5Pro
1
(242)
 Locking segments in Wordfast Pro 3
0
(173)
kneyens
Sep 29
 Wordfast Pro 5 - Can I find & replace text in Translation Memory?
2
(299)
 How do I exchange a translation job between Wf Pro and Memsource?
3
(395)
Comunican
Sep 20
 Where does WF Pro 5 store everything?
2
(290)
 Wordfast Classic 5.5 crashing - urgent help needed
8
(3,254)
 InDesign file with WordFast?
10
(921)
 Distinguishing between fuzzy match from MT and fuzzy match from TM
0
(209)
 Microsoft Translator with Wordfast Pro 5: problem entering key from Azure
5
(749)
 Wordfast Pro 5 Basic Questions 2
6
(519)
 A Wordfast Server thread at last!    ( 1, 2... 3)
30
(3,435)
 Wordfast Pro 5.17.0 won't recognise any of my TMs
5
(397)
 "XLIFF file validation was unsuccessful": Error when opening a package
7
(1,603)
 Captcha verification failed
4
(470)
 WFC 7.21 not working and urgent job held up - help needed!
4
(532)
 Deinstalling WFC 7.21 from Microsfot 365 Word - help needed please
3
(355)
 Wordfast fault: randomly substituting different translated segments from same document
4
(443)
 Can you use MemoQ for a company working with Wordfast?
2
(581)
 Wordfast Pro not starting in Mac
2
(367)
 Inserting alterntive TM entry into translation
0
(250)
Kaig
Jul 24
 Wordfast Pro: I can split but not merge segments
2
(319)
 Wordfast number format (decimals and commas) not changing from European to English
3
(1,195)
lee anhy
Jul 20
 wordfast classic paste a match from top-down menu
3
(352)
 (TransCheck) Loading report. Please wait...
0
(235)
 Is there a way to exclude chunks of text in Wordfast Pro 5?
5
(493)
 Wordfast Pro 3.1: 'Next Segment (TM Commit)' did not complete normally
4
(2,780)
 Unable to load local TM?
0
(222)
JohnWhi
Jun 30
 Is there a way of disregarding formatting?
3
(381)
Comunican
Jun 30
 Basic Worfast Pro 5 Questions
5
(530)
 SDL Trados + track changes in Wordfast
1
(945)
 How to delete redundant entries in WF glossary?
9
(3,318)
 Issues with tags/tag-like text in glossaries and TMs
1
(330)
Նոր նյութ հրապարակել  Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է  Տառատեսակի չափը: -/+

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search

Միայն գրանցված օգտվողները կարող են էլ. ուղերձով ուղարկվող ծանուցումների օգնությամբ հետևել ֆորումներին


Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search