Freelance translators » իսպաներենից պորտուգալերեն » Page 1

Below is a list of իսպաներենից պորտուգալերեն freelance translators Որոշակի ոլորտի թարգմանիչ գտնելու համար աջ կողմում նշեք դաշտեր:

636 արդյունք (վճարովի ProZ.com անդամներ)

Freelance translator native in

1
Elcio Carillo
Elcio Carillo
Native in պորտուգալերեն Native in պորտուգալերեն
2
Carla Lopes
Carla Lopes
Native in պորտուգալերեն (Variant: European/Portugal) Native in պորտուգալերեն
3
Francisco César Manhães Monteiro
Francisco César Manhães Monteiro
Native in պորտուգալերեն (Variants: Brazilian, European/Portugal) Native in պորտուգալերեն
4
Simone Castro
Simone Castro
Native in պորտուգալերեն (Variant: Brazilian) Native in պորտուգալերեն
5
Luiz Barucke
Luiz Barucke
Native in պորտուգալերեն (Variant: Brazilian) Native in պորտուգալերեն
6
Elisabete Coutinho
Elisabete Coutinho
Native in պորտուգալերեն (Variants: Brazilian, Mozambican, Angolan, South African, European/Portugal, Cape Verdean) Native in պորտուգալերեն, իսպաներեն (Variants: Latin American, Panamanian, Peruvian, Rioplatense, Chilean, Bolivian, Venezuelan, Costa Rican, Dominican, Argentine, Salvadoran, Puerto Rican, Nicaraguan, US, Ecuadorian , Cuban, Mexican, Paraguayan, Standard-Spain, Honduran, Colombian, Canarian, Uruguayan, Guatemalan) Native in իսպաներեն
7
Catarina Lopes
Catarina Lopes
Native in պորտուգալերեն (Variant: European/Portugal) Native in պորտուգալերեն
8
RosárioQuadros
RosárioQuadros
Native in պորտուգալերեն (Variant: European/Portugal) Native in պորտուգալերեն
9
Luís Hernan Mendoza
Luís Hernan Mendoza
Native in պորտուգալերեն (Variant: Brazilian) Native in պորտուգալերեն
10
Francisco Ennis
Francisco Ennis
Native in պորտուգալերեն (Variant: Brazilian) Native in պորտուգալերեն, իսպաներեն Native in իսպաներեն
11
Larissa Timm
Larissa Timm
Native in պորտուգալերեն (Variant: Brazilian) Native in պորտուգալերեն
12
Andre Ribeiro
Andre Ribeiro
Native in պորտուգալերեն (Variant: Brazilian) Native in պորտուգալերեն
13
Sónia Tavares
Sónia Tavares
Native in պորտուգալերեն (Variants: Mozambican, Angolan, European/Portugal) Native in պորտուգալերեն
14
Branca Amado
Branca Amado
Native in պորտուգալերեն Native in պորտուգալերեն, իսպաներեն Native in իսպաներեն
15
Helton Cerqueira
Helton Cerqueira
Native in պորտուգալերեն 
16
Teresa Borges
Teresa Borges
Native in պորտուգալերեն (Variant: European/Portugal) Native in պորտուգալերեն
17
Mariana Moreira
Mariana Moreira
Native in պորտուգալերեն (Variants: European/Portugal, Brazilian) Native in պորտուգալերեն
18
expressisverbis
expressisverbis
Native in պորտուգալերեն Native in պորտուգալերեն
19
Ligia Dias Costa
Ligia Dias Costa
Native in պորտուգալերեն (Variants: European/Portugal, Mozambican, Angolan, Brazilian, Cape Verdean) Native in պորտուգալերեն
20
Gil Costa
Gil Costa
Native in պորտուգալերեն (Variant: European/Portugal) Native in պորտուգալերեն


Փակցնել գրավոր կամ բանավոր թարգմանչական աշխատանքի հայտարարություն

  • Ստացեք մասնագետ թարգմանիչների առաջարկներ ամբողջ աշխարհից
  • 100% անվճար
  • Գրավոր և բանավոր թարգմանիչների ամենամեծ համայնքն աշխարհումԹարգմանիչները, ինչպես մեկնաբանները, տալիս են տարբեր մշակույթների հաղորդակցման հնարավորություն` թարգմանելով մեկ լեզվից մյուսը: Ի տարբերություն բանավոր խոսքի, թարգմանիչներն աշխատում են գրավոր:

Թարգմանությունը ենթադրում է շատ ավելին, քան պարզ փախադրում մեկ լեզվից մյուսը: Թարգմանիչը պետք է լիարժեք հասկանա թարգմանվող նյութի առարկան, ինչպես նաև թարգմանվող և թարգմանության լեզուների մշակութային յուրահատկությունները:

Ավելի քան 300,000 գրանցված թարգմանիչների և մեկնաբանների շնորհիվ ProZ.com-ն ունի լեզուների մասնագետների ամենամեծ տվյալների բազան աշխարհում: Թարգմանիչ գտնելու համար կարող եք ընտրել լեզվային զույգ կամ օգտագործել թարգմանիչների և մեկնաբանների ընդլայնված որոնում: Կարող եք նաև պահանջել հայտեր յուրահատուկ թարգմանչական նախագծերի համար` տեղադրելով թարգմանության հայտարարություն: