Translation glossary: Machinery

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-15 of 15
 
Direct Drive다이렉트 드라이브, DD 
անգլերենից կորեերեն
Feed이송 
անգլերենից կորեերեն
Grease그리스, 구리스 
անգլերենից կորեերեն
Instruction Manual사용설명서 
անգլերենից կորեերեն
Lubrication급유 
անգլերենից կորեերեն
Parts book파츠북 
անգլերենից կորեերեն
Presser foot노루발 
անգլերենից կորեերեն
Printed circuit board인쇄 회로 기판, 기판, PCB 
անգլերենից կորեերեն
Servo motor서보 모터 
անգլերենից կորեերեն
Single-phase단상 
անգլերենից կորեերեն
Spec사양 
անգլերենից կորեերեն
Three-phases삼상 
անգլերենից կորեերեն
Touch Panel터치 패널 
անգլերենից կորեերեն
Transformer변압기 
անգլերենից կորեերեն
Wick oiling심지 급유 
անգլերենից կորեերեն

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search