Displaying 1 native speaker conversation partner in this pool

Souleymane B.
Սենեգալ
04:41
Save profile
Souleymane B.

Your passionate and easy-going Wolof/Fulani tutor. Yes, we can make it !

 • Conversation languages:
 • ֆուլանի,
 • վոլոֆ
 • Also works in:
 • անգլերեն,
 • սանգո,
 • դինկա,
 • Soninke,
 • աֆար,
 • ֆուլահերեն,
 • ույղուրերեն,
 • տիբեթերեն,
 • ական,
 • ամհարերեն,
 • բամբարա,
 • բասա,
 • բեմբա,
 • քրեոլերեն և փիդգինս (պորտուգալերենի հիմքով՝ այլ),
 • դուալա,
 • դյուլա,
 • էսպերանտո,
 • էվե,
 • էվոնդո,
 • ֆանգ,
 • ֆոն,
 • գանդա,
 • հաիթյան քրեոլերեն,
 • հաուսա լեզու,
 • հերերոերեն,
 • հիրիմոթու,
 • իբգո,
 • իլոկո,
 • քանուրի,
 • քիքույու,
 • քինյարվանդա,
 • գուանյամա,
 • Kisii,
 • կոնգոյերեն,
 • Kunama,
 • կպելլե,
 • Krio,
 • լինգալա,
 • լուբա-կատանգա,
 • լոզի,
 • լունդա,
 • լուո (Քենիա, Տանզանիա),
 • Maay Maay,
 • մալագսայերեն,
 • մանդիգո,
 • մարշալ,
 • մոնգո,
 • մասայ,
 • մբունդու,
 • մոսի,
 • նդեպբել հյուսիսային,
 • Meru,
 • նդօնգո,
 • նիգերերեն,
 • նյանջա,
 • նյանկոլե,
 • նյորո,
 • օրոմո,
 • կեչուա,
 • Rohingya,
 • ռունդի,
 • սերեր,
 • շոնա,
 • շան,
 • սիսվանթ,
 • սոմալիերեն,
 • սոտո հյուսիսային,
 • սոնղաի,
 • սեսոտո (հրվ. սոտո),
 • սուդաներեն,
 • սուսու,
 • սուահիլի,
 • թաթարերեն,
 • թիգրե,
 • թիգրինիա,
 • թիվի,
 • ցոնգա,
 • թիմն,
 • ցվանա,
 • թումբուկա,
 • ումբունդու,
 • կխոսա,
 • յորուբա,
 • զուլուսերեն,
 • ակոլի,
 • բանդա,
 • Dagbani,
 • ֆանտիերեն,
 • գա,
 • նյամվեզի,
 • վենդա,
 • սակումա,
 • բերբերերեն(այլ),
 • քրեոլերեն և փիդգինս (ֆրանսերենի հիմքով՝ այլ),
 • տամաշեկ,
 • նավահո,
 • արամեերեն,
 • հմոնգ,
 • սամարաարամեական,
 • արափահո,
 • արավաք,
 • ասամերեն,
 • ավարերեն,
 • Baatonum,
 • աբխազերեն,
 • ադանմ,
 • բեմիլեքյան լեզուներ,
 • բանթու(այլ),
 • բաշկիրերեն,
 • չամորո,
 • չեչեներեն,
 • չինուկյան բարբառ,
 • չանքերեն,
 • քրիքերեն,
 • քրեոլերեն և փիդգինս (այլ),
 • դայաք,
 • դիվեհի,
 • դոգրի,
 • ձոնգխա,
 • էֆիկ,
 • ֆարեվերեն,
 • ֆրիզերեն,
 • գուարաներեն,
 • հիմաչալի,
 • ի-կիրիբաթի,
 • միջլեզվական,
 • իրանյան(այլ),
 • K'iche',
 • քաբիլերեն,
 • քադազան,
 • Kalabari,
 • Kalenjin ,
 • կարակալպակերեն,
 • քաշմիրերեն,
 • խասի,
 • քուրուխ,
 • Luhya,
 • Lushai (Mizo),
 • մանիպուրի,
 • մայաների լեզուներ,
 • մինանգկաբաու,
 • նյուրաի,
 • նուբիական լեզուներ,
 • օվկիանանայի լեզուներ,
 • օրիյա,
 • օսերեն,
 • օսմաներեն,
 • օվամբո,
 • փանգասինան,
 • պապուասյան-ավստրալական(այլ),
 • փյունիկերեն,
 • փոնպեերեն,
 • պրակրիտ լեզուներ,
 • Q'eqchi' / Kekchi,
 • ռաջաստաներեն,
 • ռետոռոմանական,
 • ռոմանական(այլ),
 • գնչուերեն,
 • սելիշական լեղուներ,
 • սամիլյան լեզուներ,
 • սամոերեն,
 • սիդամո,
 • նշանային լեզու,
 • չինատիբեթյան,
 • սիրիերեն,
 • Tetum,
 • թոնգա (նյա),
 • թոնգա(Թոնգա կղզ.),
 • վարայ,
 • յակուտերեն,
 • Mam,
 • բիսլամա,
 • լատիներեն,
 • ֆրանսերեն,
 • ավեստերեն,
 • այմարա,
 • բելուջերեն,
 • բրետոներեն,
 • չամ,
 • եկեղեցական սլավոներեն,
 • չուվաշերեն,
 • կորնիերեն,
 • կորսիկերեն,
 • Քրիերեն,
 • դակոտերեն,
 • ֆիջիերեն,
 • ֆրիուլերեն,
 • գոնդի,
 • պալի,
 • սիլհետի,
 • քրու,
 • հավայերեն,
 • չինարեն,
 • շվեդերեն,
 • էստոներեն,
 • նորվեգերեն,
 • խորվաթերեն,
 • ճապոներեն,
 • սերբերեն,
 • սերբոխորվաթերեն,
 • թուրքերեն,
 • ուկրաիներեն,
 • բուլղարերեն,
 • բոսնիերեն,
 • բելառուսերեն,
 • բասկերեն,
 • ֆլամանդերեն,
 • ֆիններեն,
 • հունարեն,
 • իռլանդերեն,
 • մակեդոներեն,
 • սլովեներեն,
 • սլովակերեն,
 • հայերեն,
 • բիրմերեն,
 • աֆրոասիական(այլ),
 • աքադերեն,
 • հին եբրայերեն,
 • ապաչյան լեզուներ,
 • արոքաներեն,
 • բալիերեն,
 • բալթյան(այլ),
 • բինի,
 • բուգիներեն,
 • Cantonese (Yue Chinese),
 • կելտերեն(այլ),
 • չերոքիերեն,
 • եգիպտերեն(հին),
 • գերմաներեն,
 • թագալոգ,
 • արաբերեն,
 • ֆորմասան,
 • գրեբո,
 • գրենլանդերեն,
 • հայդաերեն,
 • իբան,
 • հնդեվրոպական(այլ),
 • Ingush,
 • միջլեզվական,
 • ինուկտիտուտ,
 • Iu Mien,
 • հրեաարաբերեն,
 • քամբա,
 • կոնտակի,
 • սանսկրիտ,
 • Mixteco,
 • թվի,
 • իսպաներեն,
 • լեհերեն,
 • լատվիերեն,
 • իտալերեն,
 • չին,
 • վիետնամերեն,
 • մոնղոլերեն,
 • յաո,
 • չեխերեն,
 • ռուսերեն,
 • հիլիգայնոն
 • Conversation topics:
 • Animals / Pets
 • Business
 • Cinema / Television
 • Current affairs
 • Family / Personal life
 • Fashion / Clothes / Dressing
 • Finance / Economics
 • Food / Cooking
 • Music
 • Sports
 • Technology
 • Travel
Rate per 10 minutes $10.00 USD

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Բառերի որոնում
 • Պատվերներ
 • Ֆորումներ
 • Multiple search