https://arm.proz.com/references/221

Dictionary and reference board beta

A searchable database of dictionaries and other works of reference which may be of use to language professionals.

View

Wiley's English-Spanish, Spanish-English Business Dictionary


« Return to resources list
Posted by: Parrot

ISBN: 0-471-12665-9
Author: Steven M. Kaplan
Edition: Paperback
Pairs: անգլերենից իսպաներեն, իսպաներենից անգլերեն
Broad fields: Գործարարություն/ֆինանսներ, Շուկայավարություն
Specific fields: Հաշվապահություն, Ֆինանսներ (ընդհանուր), Գործարարություն / առևտուր (ընդհանուր), Իրավունք՝ պայմանագրեր, Տնտեսագիտություն, Ֆինանսներ (ընդհանուր), Ֆինանսներ (ընդհանուր), Ապահովագրություն, Ներդրում / արժեթղթեր, Անշարժ գույք, Կառավարում, Շուկայավարություն / Շուկայի հետազոտում, Կառավարություն / քաղաքականություն, Իրավունք՝ հարկեր, տուրքեր և մաքսեր
Publisher: New York : Wiley, c1996.
Price (approx.): $ 35
Average community rating for this book

1
2 entries


Description:

Steven M. Kaplan's comprehensive but concise business and financial dictionary also covers insurance and legal terms. Regional usages in both languages have been reduced to minimums.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search