Dictionary and reference board beta

A searchable database of dictionaries and other works of reference which may be of use to language professionals.

View

Wörterbuch für Recht, Wirtschaft und Politik. Teil II


« Return to resources list
Posted by: Parrot

ISBN: 3-406-48067-5
Author: Clara-Erika Dietl/Egon Lorenz
Edition: Hardcover
Pages: 899
Pairs: գերմաներենից անգլերեն
Broad fields: General, Իրավունք/արտոնագրում, Գործարարություն/ֆինանսներ, Շուկայավարություն, Այլ, Հասարակական գիտություններ
Specific fields: Հաշվապահություն, Ֆինանսներ (ընդհանուր), Ֆինանսներ (ընդհանուր), Գործարարություն / առևտուր (ընդհանուր), Իրավունք՝ պայմանագրեր, Տնտեսագիտություն, Ֆինանսներ (ընդհանուր), Ֆինանսներ (ընդհանուր), Կառավարություն / քաղաքականություն, Պատմություն, Ապահովագրություն, Ներդրում / արժեթղթեր, Կադրեր, Անշարժ գույք, Իրավունք (ընդհանուր), Իրավունք՝ պայմանագրեր, Իրավունք ՝ արտոնագրեր, ապրանքանիշեր, հեղինակային իրավունք, Իրավունք՝ հարկեր, տուրքեր և մաքսեր, Կառավարում, Կառավարություն / քաղաքականություն, Գովազդ / Հասարակական կապեր, Անշարժ գույք, Մաթեմատիկա և վիճակագրություն, Իրավունք՝ հարկեր, տուրքեր և մաքսեր
Publisher: Beck C.H.
Price (approx.): € 148
Average community rating for this book

5
2 entries


Description:

Comprehensive resource of German legal, economic and political terms, short bilingual explanations.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search