Dictionary and reference board beta

A searchable database of dictionaries and other works of reference which may be of use to language professionals.

Search
Search by title, author or description
  


Jump to:
0-9ABCDEFGHIJKLM
NÑOPQRSTUVWXYZ


Նախորդը 1 2

Title Cover Author Language pair Description Feedback
Multilingual dictionary of architecture and building terms edited by Chris Grech անգլերենից գերմաներեն
անգլերենից իսպաներեն
անգլերենից ֆրանսերեն
անգլերենից իտալերեն
գերմաներենից անգլերեն
գերմաներենից իսպաներեն
գերմաներենից ֆրանսերեն
գերմաներենից իտալերեն
իսպաներենից անգլերեն
իսպաներենից գերմաներեն
իսպաներենից ֆրանսերեն
իսպաներենից իտալերեն
ֆրանսերենից անգլերեն
ֆրանսերենից գերմաներեն
ֆրանսերենից իսպաներեն
ֆրանսերենից իտալերեն
իտալերենից անգլերեն
իտալերենից գերմաներեն
իտալերենից իսպաներեն
իտալերենից ֆրանսերեն
Lists over 2500 terms used most commonly in building design and construction in five languages
5 (1 entry)
Multilinguales Wörterbuch Demographie Steffi Bliedung, Grerhard J.A. Riesthuis գերմաներենից ռումիներեն
անգլերենից հունգարերեն
լեհերենից չեխերեն
բուլղարերենից ռուսերեն
գերմաներենից անգլերեն
գերմաներենից լեհերեն
գերմաներենից չեխերեն
գերմաներենից հունգարերեն
գերմաներենից բուլղարերեն
գերմաներենից ռուսերեն
անգլերենից ռուսերեն
անգլերենից ռումիներեն
անգլերենից լեհերեն
անգլերենից չեխերեն
անգլերենից բուլղարերեն
անգլերենից գերմաներեն
բուլղարերենից չեխերեն
բուլղարերենից անգլերեն
բուլղարերենից գերմաներեն
բուլղարերենից հունգարերեն
բուլղարերենից լեհերեն
բուլղարերենից ռումիներեն
չեխերենից անգլերեն
չեխերենից բուլղարերեն
չեխերենից գերմաներեն
չեխերենից հունգարերեն
չեխերենից լեհերեն
չեխերենից ռումիներեն
չեխերենից ռուսերեն
հունգարերենից բուլղարերեն
հունգարերենից չեխերեն
հունգարերենից անգլերեն
հունգարերենից գերմաներեն
հունգարերենից լեհերեն
հունգարերենից ռումիներեն
հունգարերենից ռուսերեն
լեհերենից բուլղարերեն
լեհերենից անգլերեն
լեհերենից գերմաներեն
լեհերենից հունգարերեն
լեհերենից ռումիներեն
լեհերենից ռուսերեն
ռումիներենից բուլղարերեն
ռումիներենից չեխերեն
ռումիներենից անգլերեն
ռումիներենից գերմաներեն
ռումիներենից հունգարերեն
ռումիներենից լեհերեն
ռումիներենից ռուսերեն
ռուսերենից ռումիներեն
ռուսերենից լեհերեն
ռուսերենից հունգարերեն
ռուսերենից գերմաներեն
ռուսերենից անգլերեն
ռուսերենից չեխերեն
ռուսերենից բուլղարերեն
Demographie EN/ DE/ PO/ CS/ HU/ RO/ BG/ RU ca. 1500 Terminui 1995
5 (1 entry)
Must-Know Spanish Gilda Nissenberg անգլերեն
When a standard bilingual dictionary just won't do, you can rely on Must-Know Spanish Hunting blindly through a bilingual dictionary for the right wor...

Նախորդը 1 2
Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search