ProZ.com translation contests »
1st Annual ProZ.com Translation Contest: "Awakening" » Czech to English

Competition in this pair is now closed.

Source text in Czech

Dělnický průvod se již blížil k náměstí. Nejdříve uviděla Ri změť barev. Rudá barva převládala, ale ze všech stran ji obklopo­vala modrá, zelená, žlutá. Byly to barvy modelů, standart, em­blémů, jež se odrážely na černém pozadí lidských postav. Téměř v každé řadě průvodu byly neseny portréty, velké podobizny vůdců nakreslené tuší na plátně, podobizny tak veliké, že Ri dovedla rozeznat i z výšky, která ji dělila od průvodu, Stalinovu tvář. Byla vždy stejná, proplétala se mezi barvami, přísná, ironicky se usmívající. Ri viděla nejlépe oči, oči přimhouřené v ironickém, trochu káravém, trochu shovívavém a povzbuzujícím úsměvu, a zdálo se jí, že ty oči míří na ni, Ri, ženu zahraničního inženýra v třetím patře cizinec­kého hotelu. Nemohla se vyhnout jejich pohledu, ztisíceronásobe­nému počtem. A lidský proud tekl, stále se objevovaly nové kolony, průvod byl nekonečný. Ri byla ohromena, zdrcena, ztichlá a nemohoucí. Bylo jí, jako by se dívala na smršť, na živel, který smete všechno, co mu stojí v cestě, lidí bylo tak mnoho, že nebyli již lidmi, nýbrž neznámou a nepochopitelnou silou, nadpozem­skou, nepostižnou. Ri ještě žije, protože se proud nemůže vzdout do takové výše a nemůže ji strhnout, ale Ri si myslí, že by to bylo přece jen možné, a drží se křečovitě okraje psacího stolu u okna. Nyní ví, že nemůže býti ani řeči o jakémkoli boji. Jak si připadá směšnou! Bojovat s vichřicí drtící všechno na své cestě! Je pokořena, tichá. Smíří se, udělá všechno, cokoliv. Půjde do továrny, bude třeba uklizečkou nebo dělnicí, bude tahat prkna na továrním dvoře nebo stát u soustruhu, nyní je všechno skončeno. Bude sloužit, pokorně sloužit tomuto světu, nemůže se ubránit, chce jen žít. Žít jako nejnižší z nejnižších, žít, dýchat a jíst. Není boje, není smíru, zbývá jen služba. Může se vykoupit ze své samoty jen pokorou, nemůže se ani skrýt, ani uzavřít, není takové skrýše ani brlohu, kam by nedopadly ty přihmouřené jestřábí oči z podo­bizen. Avšak milovat tento svět jako Robert, milovat tento svět nemůže, copak je možno milovat vichřici, copak je možno křičet na bouři, aby se zastavila?

The winning entry has been announced in this pair.

There were 4 entries submitted in this pair during the submission phase. The winning entry was determined based on finals round voting by peers.

Competition in this pair is now closed.


Entries (4 total) Expand all entries

Entry #7733
Daniel Kelsall
Daniel Kelsall
Մեծ Բրիտանիա
Winner
Voting points1st2nd3rd
388 x43 x20
Entry tagging:
 
 
  • 2 users entered 3 "like" tags
  • 1 user agreed with "likes" (1 total agree)
+1
The first thing Ri saw was a blur of colour, predominantly red, but with streaks of blue, green and yellow
Flows well
I like the​ joining o​f the sent​ences.Stre​ak is a li​ttle free ​for me tho
Peter Denison
waves
Good term selection
Jennifer Taylor
peer
Good term selection
Jennifer Taylor
Entry #7825
Jennifer Taylor
Jennifer Taylor
Մեծ Բրիտանիա
Voting points1st2nd3rd
224 x42 x22 x1
Entry tagging:
 
 
  • 1 user entered 1 "like" tag
because the flood cannot swell to such a height
Good term selection
"Swell" is​ a good wo​rd choice.
James Kirchner
Entry #6149
Voting points1st2nd3rd
141 x43 x24 x1
Entry tagging:
 
 
  • 1 user entered 1 "like" tag
hemmed in
Good term selection
Jennifer Taylor


ProZ.com translation contests

ProZ.com translation contests offer a fun way to take a break from your normal routine while testing and honing your skills with fellow translators.


ProZ.com Translation Contests. Patent pending.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search