ProZ.com translation contests »
11th ProZ.com translation contest: "Contemporary society" » English to Farsi (Persian)

Competition in this pair is now closed, and the winning entry has been announced.

Discussion and feedback about the competition in this language pair may now be provided by visiting the "Discussion & feedback" page for this pair. Entries may also be individually discussed by clicking the "Discuss" link next to any listed entry.
 
 

Discuss the contest in this pair

Share your general comments and feedback about the contest in this pair.
Something went wrong...
Այս նյութի քննարկմանը մասնակցելու իրավունքը կարող է սահմանափակված լինել։ Խնդրում ենք գրանցված մուտք գործել.


ProZ.com translation contests

ProZ.com translation contests offer a fun way to take a break from your normal routine while testing and honing your skills with fellow translators.


ProZ.com Translation Contests. Patent pending.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search