Multilingual dictionary of statistical terms

Related links to KudoZ open glossaries

սերբերեն to անգլերեն:

սերբերեն to իտալերեն:

ֆարսի to անգլերեն:

արաբերեն to անգլերեն:

կատալաներեն to անգլերեն:

դանիերեն to անգլերեն:

գերմաներեն to դանիերեն:

գերմաներեն to հոլանդերեն:

գերմաներեն to հունարեն:

գերմաներեն to անգլերեն:

գերմաներեն to իսպաներեն:

գերմաներեն to ֆրանսերեն:

գերմաներեն to իտալերեն:

գերմաներեն to լեհերեն:

գերմաներեն to պորտուգալերեն:

գերմաներեն to ռուսերեն:

գերմաներեն to թուրքերեն:

հոլանդերեն to գերմաներեն:

հոլանդերեն to անգլերեն:

հոլանդերեն to ֆրանսերեն:

հոլանդերեն to իտալերեն:

հունարեն to անգլերեն:

հունարեն to ֆրանսերեն:

անգլերեն to սերբերեն:

անգլերեն to ֆարսի:

անգլերեն to արաբերեն:

անգլերեն to դանիերեն:

անգլերեն to գերմաներեն:

անգլերեն to հոլանդերեն:

անգլերեն to հունարեն:

անգլերեն to իսպաներեն:

անգլերեն to էստոներեն:

անգլերեն to պարսկերեն:

անգլերեն to ֆիններեն:

անգլերեն to ֆրանսերեն:

անգլերեն to հունգարերեն:

անգլերեն to իտալերեն:

անգլերեն to լիտվերեն:

անգլերեն to լեհերեն:

անգլերեն to պորտուգալերեն:

անգլերեն to ռուսերեն:

անգլերեն to սլովեներեն:

անգլերեն to թուրքերեն:

անգլերեն to ուկրաիներեն:

իսպաներեն to գերմաներեն:

իսպաներեն to հոլանդերեն:

իսպաներեն to հունարեն:

իսպաներեն to անգլերեն:

իսպաներեն to ֆրանսերեն:

իսպաներեն to իտալերեն:

իսպաներեն to լեհերեն:

իսպաներեն to պորտուգալերեն:

իսպաներեն to ռուսերեն:

էստոներեն to անգլերեն:

պարսկերեն to անգլերեն:

ֆիններեն to անգլերեն:

ֆրանսերեն to արաբերեն:

ֆրանսերեն to դանիերեն:

ֆրանսերեն to գերմաներեն:

ֆրանսերեն to հոլանդերեն:

ֆրանսերեն to հունարեն:

ֆրանսերեն to անգլերեն:

ֆրանսերեն to իսպաներեն:

ֆրանսերեն to իտալերեն:

ֆրանսերեն to լեհերեն:

ֆրանսերեն to պորտուգալերեն:

ֆրանսերեն to ռուսերեն:

հունգարերեն to գերմաներեն:

հունգարերեն to անգլերեն:

իտալերեն to սերբերեն:

իտալերեն to գերմաներեն:

իտալերեն to հունարեն:

իտալերեն to անգլերեն:

իտալերեն to իսպաներեն:

իտալերեն to ֆրանսերեն:

իտալերեն to ռուսերեն:

լիտվերեն to անգլերեն:

լեհերեն to գերմաներեն:

լեհերեն to անգլերեն:

լեհերեն to իսպաներեն:

լեհերեն to ֆրանսերեն:

պորտուգալերեն to գերմաներեն:

պորտուգալերեն to անգլերեն:

պորտուգալերեն to իսպաներեն:

պորտուգալերեն to ֆրանսերեն:

ռումիներեն to գերմաներեն:

ռումիներեն to անգլերեն:

ռումիներեն to ֆրանսերեն:

ռուսերեն to գերմաներեն:

ռուսերեն to հոլանդերեն:

ռուսերեն to անգլերեն:

ռուսերեն to ֆրանսերեն:

ռուսերեն to իտալերեն:

ռուսերեն to լեհերեն:

սլովեներեն to անգլերեն:

թուրքերեն to գերմաներեն:

թուրքերեն to անգլերեն:

թուրքերեն to ֆրանսերեն:

ուկրաիներեն to անգլերեն:

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search