Job closed
This job was closed at Dec 30, 2019 00:15 GMT.

Legal documents, 100k words, a degree in law is a MUST

Զետեղող՝ Dec 10, 2019 11:46 GMT   (GMT: Dec 10, 2019 11:46)
Ստուգման արդյունքն ու ծանուցումները ուղարկված են՝ Dec 10, 2019 12:07 GMT

Job type: Գրավոր թարգմանության/խմբագրման/սրբագրման պատվեր
Service required: Translation
Confidentiality level: HIGHԼեզուները՝ անգլերենից գերմաներեն

Պատվերի նկարագրությունը՝

Legal documents, 100k words, Degree in law is a MUST

Poster country: Իռլանդիա

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
Անդամակցությունը՝ Կայքի անդամ չհանդիսացող անձինք կարող են հայտ ներկայացնել 12 ժամից
Առարկայի դաշտը: Իրավունք (ընդհանուր)
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Dec 23, 2019 00:00 GMT
Առաքման վերջնաժամկետը՝ Dec 24, 2019 00:00 GMT
Լրացուցիչ պահանջներ՝
Min 3 years of translation experience. Native German speakers only.
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a ProZ.com Business member with a Blue Board record with a "likelihood of working again" average rating of 5 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.

Contact person title: Vendor Manager

Հայտերը ստացված են՝ 22 (Job closed)Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
TM-Town
Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.
PerfectIt consistency checker
PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search