Job closed
This job was closed at Aug 13, 2020 04:15 GMT.

Operation Manual - Rotary Shaft Manufacturing 2500 Words

Զետեղող՝ Aug 6, 2020 00:59 GMT   (GMT: Aug 6, 2020 00:59)

Job type: Գրավոր թարգմանության/խմբագրման/սրբագրման պատվեր
Service required: Translation
Confidentiality level: MEDIUMԼեզուները՝ անգլերենից ճապոներեն

Պատվերի նկարագրությունը՝

Fluent Translations is seeking an experienced translator who has experience related to translating text related to the manufacturing of rotary shaft seals

Fluent Translations is committed to providing their clients with exceptional quality. We expect the translators we work with to be dedicated to delivering translation of exceptional quality as well.
Բնագրի ձևաչափը՝ Microsoft Word
Առաքման ձևաչափը՝ Microsoft Word

Payment terms: 15 օրում պատվերի առաքման ամսաթվից.
Poster country: Կանադա

Volume: 1,500 words

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
Անդամակցությունը՝ Միայն ProZ.com-ի (վճարող) անդամները կարող են հայտ ներկայացնել
info Տեխնիկա/ճարտարագիտություն
info Նախընտրած հատուկ ոլորտները՝ Manufacturing
info Պահանջվող մայրենի լեզուն՝ ճապոներեն
Առարկայի դաշտը: Մեխանիկա / Մեխ. ճարտարագիտություն
info Նախընտրած համակարգչային ծրագրերը՝ SDL TRADOS
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Aug 6, 2020 04:00 GMT
Առաքման վերջնաժամկետը՝ Aug 12, 2020 04:00 GMT
Լրացուցիչ պահանջներ՝
3 Years of translation experience in similar field
Տեքստի նմուշը՝ Այս տեքստը ՉԻ պահանջվում թարգմանել
Housing must be perpendicular – normal to the shaft. Make sure alignment of the housing to shaft does not exceed 1º. And check for equal spacing around the shaft and the ID of the seal.
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a ProZ.com Business Plus member with a Blue Board record with a "likelihood of working again" average rating of 5 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.
Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
SDL MultiTerm 2021
By providing access to all those involved in applying terminology (such as engineers, marketers, translators, and terminologists), our terminology management solution ensures consistent and high-quality content from source through to translation.
SDL Trados Business Manager Lite
SDL Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search