Job closed
This job was closed at Sep 2, 2020 04:15 GMT.

Canadian Pharmaceutical Brochure - 5,000 Words

Զետեղող՝ Aug 25, 2020 14:58 GMT   (GMT: Aug 25, 2020 14:58)

Job type: Գրավոր թարգմանության/խմբագրման/սրբագրման պատվեր
Service required: Translation
Confidentiality level: MEDIUMԼեզուները՝ անգլերենից ֆրանսերեն

Լեզվի տարբերակը: CANADIAN - QUEBEC

Պատվերի նկարագրությունը՝

Fluent Translations is seeking a translator who has experience related to translating Pharmaceutical material.

Fluent Translations is committed to providing their clients with SUPERIOR quality. We expect the translators we work to be dedicated to delivering translation of superior quality as well.Բնագրի ձևաչափը՝ Microsoft Powerpoint
Առաքման ձևաչափը՝ Microsoft Powerpoint

Վճարման եղանակը՝ Ենթակա է համաձայնեցման
Payment terms: 15 օրում պատվերի ամսաթվից.
Poster country: Կանադա

Volume: 5,000 words

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
Անդամակցությունը՝ Միայն ProZ.com-ի (վճարող) անդամները կարող են հայտ ներկայացնել
info Բժշկական
info Նախընտրած հատուկ ոլորտները՝ Medical: Pharmaceuticals
info Պահանջվող մայրենի լեզուն՝ ֆրանսերեն
Առարկայի դաշտը: Բժշկական՝ դեղագործություն
info Նախընտրած համակարգչային ծրագրերը՝ SDL TRADOS
info Հայտ ներկայացնողի գտնվելու նախընտրած վայրը՝ Կանադա
Կրթության վկայականը՝ Պարտադիր է
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Aug 26, 2020 04:00 GMT
Առաքման վերջնաժամկետը՝ Sep 3, 2020 04:00 GMT
Լրացուցիչ պահանջներ՝
3 Years of translation experience in similar field
Տեքստի նմուշը՝ Դիմորդները պետք է թարգմանեն հետևյալ տեքստը
Gadolinium Based Contrast Agents (GBCAs) are mainly composed of:
a gadolinium ion (Gd3+) which has 3 positive charges
a surrounding chelate which can either be Linear or Macrocyclic

If the surrounding chelate has:
3 negative charges, then the molecule is called Non-Ionic
more than 3 negative charges, then the molecule is called Ionic
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a ProZ.com Business Plus member with a Blue Board record with a "likelihood of working again" average rating of 5 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.

Contact person title: President
Շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող կազմակերպություն
Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Protemos translation business management system
The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.
SDL MultiTerm 2021
By providing access to all those involved in applying terminology (such as engineers, marketers, translators, and terminologists), our terminology management solution ensures consistent and high-quality content from source through to translation.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search