Job closed
This job was closed at Sep 9, 2020 04:15 GMT.

HVAC and humidifier system HMI text - 12,000 Words

Զետեղող՝ Sep 1, 2020 07:07 GMT   (GMT: Sep 1, 2020 07:07)

Job type: Գրավոր թարգմանության/խմբագրման/սրբագրման պատվեր
Services required: Translation, Checking/editing
Confidentiality level: MEDIUMԼեզուները՝ անգլերենից ֆրանսերեն

Լեզվի տարբերակը: European

Պատվերի նկարագրությունը՝

Fluent Translations is seeking a Translator with experience related to translating industrial HVAC and humidifier systems technical material.

**Fluent Translations is committed to providing their clients with SUPERIOR quality. Please provide CV and SDL Trados experience.
Բնագրի ձևաչափը՝ Microsoft Excel
Առաքման ձևաչափը՝ Microsoft Excel

Վճարման եղանակը՝ Ենթակա է համաձայնեցման
Payment terms: 30 օրում պատվերի առաքման ամսաթվից.
Poster country: Կանադա

Volume: 12,000 words

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
Անդամակցությունը՝ Միայն ProZ.com-ի (վճարող) անդամները կարող են հայտ ներկայացնել
info Տեխնիկա/ճարտարագիտություն
info Նախընտրած հատուկ ոլորտները՝ Electronics / Elect Eng, Engineering: Industrial, Engineering: Mechanical = Mechanics, Manufacturing
info Նախընտրած մայրենի լեզուն՝ ֆրանսերեն
Առարկայի դաշտը: Ճարտարագիտություն՝ արդյունաբերական
info Նախընտրած համակարգչային ծրագրերը՝ SDL TRADOS
Կրթության վկայականը՝ Պարտադիր է
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Sep 2, 2020 04:00 GMT
Առաքման վերջնաժամկետը՝ Sep 10, 2020 04:00 GMT
Լրացուցիչ պահանջներ՝
3 Years of translation experience in similar field
Տեքստի նմուշը՝ Դիմորդները պետք է թարգմանեն հետևյալ տեքստը
Droplet Separators: In high air velocity applications, a Droplet Separator prevents droplet carry over into the AHU downstream of the evaporative system. A glass-fibre matrix catches any droplets coming off the back of the evaporative modules and returns the water to the tank, minimising water wastage.
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a ProZ.com Business Plus member with a Blue Board record with a "likelihood of working again" average rating of 5 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.

Contact person title: President
Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
WordFinder Unlimited
WordFinder is the leading dictionary service that gives you the words you want anywhere, anytime. Access 260+ dictionaries from the world's leading dictionary publishers in virtually any device. Find the right word anywhere, anytime - online or offline.
CafeTran Espresso
Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search