Job closed
This job was closed at Nov 8, 2020 03:15 GMT.

Betaplan is searching for UK English native linguists

Զետեղող՝ Oct 26, 2020 13:19 GMT   (GMT: Oct 26, 2020 13:19)

Job type: Հնարավոր պատվեր
Services required: Translation, Checking/editing


Լեզուները՝ պորտուգալերենից անգլերեն

Լեզվի տարբերակը: PT, ENUK

Պատվերի նկարագրությունը՝

Only NATIVE Freelancers with proven experience should apply.

Languages variants:


Portuguese (PT) > English (ENUK)*Contacts by emails, messages, skype invites, web will not be considered*

Payment in USD by Paypal in 30 days.

Please note that this is an availability request only at this stage,
and is not a request to start working. The job has not been assigned until we send a job brief via e-mail, with a written confirmation to proceed.


If you no longer want to receive messages from us, which are only intended to keep you informed about our translation services, please send us a message stating Unsubscribe. If you would rather have your data deleted from our systems and stop being contacted by us altogether please send us a message stating Permanently Delete. We hope we can stay in touch however.

Poster country: Բրազիլիա

Volume: 50,000 words

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
Անդամակցությունը՝ Կայքի անդամ չհանդիսացող անձինք կարող են հայտ ներկայացնել 12 ժամից
info Նախընտրած մայրենի լեզուն՝ Թարգմանության լեզուն(երը)
Առարկայի դաշտը: Technical
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Nov 1, 2020 03:00 GMT
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a ProZ.com Business member with a Blue Board record with a "likelihood of working again" average rating of 5 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.

Հայտերը ստացված են՝ 21 (Job closed)Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Protemos translation business management system
The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.
TM-Town
Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search