Job closed
This job was closed at Nov 13, 2020 19:15 GMT.

Direct Translation from Audio/video

Զետեղող՝ Nov 3, 2020 13:41 GMT   (GMT: Nov 3, 2020 13:41)
Ստուգման արդյունքն ու ծանուցումները ուղարկված են՝ Nov 3, 2020 14:52 GMT

Job type: Հնարավոր պատվեր
Service required: Translation


Լեզուները՝ անգլերենից գերմաներեն, անգլերենից իսպաներեն, անգլերենից իտալերեն, անգլերենից ճապոներեն, անգլերենից չինարեն, անգլերենից ռուսերեն, անգլերենից ֆրանսերեն

Պատվերի նկարագրությունը՝

We are looking for direct translator able to deliver srt files

Poster country: Մեծ Բրիտանիա

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
info Նախընտրած մայրենի լեզուն՝ Թարգմանության լեզուն(երը)
Առարկայի դաշտը: Շուկայավարություն / Շուկայի հետազոտում
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Nov 6, 2020 19:00 GMT
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a ProZ.com Business member with a Blue Board record with a "likelihood of working again" average rating of 4 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.

Contact person title: Head of Translation
Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.
Protemos translation business management system
The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search