Job closed
This job was closed at Feb 3, 2021 23:15 GMT.

Experienced translators in the field of construction SL-DE

Զետեղող՝ Jan 19, 2021 09:28 GMT   (GMT: Jan 19, 2021 09:28)

Job type: Գրավոր թարգմանության/խմբագրման/սրբագրման պատվեր
Service required: Translation


Լեզուները՝ սլովեներենից գերմաներեն

Պատվերի նկարագրությունը՝

Ongoing translations SL-DE for a client from the construction field (buildings, houses)

Վճարման եղանակը՝ Բանկային փոխանցում
Payment terms: 30 օրում հաշիվը ներկայացնելու ամսաթվից.
Poster country: Սլովենիա

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
info Տեխնիկա/ճարտարագիտություն
info Նախընտրած հատուկ ոլորտները՝ Building = Construction
info Նախընտրած մայրենի լեզուն՝ գերմաներեն
Առարկայի դաշտը: Շինարարություն /քաղաքացիական շինարարություն
info Նախընտրած համակարգչային ծրագրերը՝ SDL TRADOS
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Jan 27, 2021 23:00 GMT
Առաքման վերջնաժամկետը՝ Dec 30, 2021 23:00 GMT
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a ProZ.com Business member.

Note: You cannot quote because this job is closed.

Contact person title: Vendor Manager
Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
SDL Trados Business Manager Lite
SDL Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.
Wordfast Pro
Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search