Job closed
This job was closed at Feb 4, 2021 23:15 GMT.

Experienced translators in the field of construction SL-EN

Զետեղող՝ Jan 19, 2021 09:35 GMT   (GMT: Jan 19, 2021 09:35)

Job type: Գրավոր թարգմանության/խմբագրման/սրբագրման պատվեր
Service required: Translation


Լեզուները՝ սլովեներենից անգլերեն

Պատվերի նկարագրությունը՝

Ongoing translations SL-EN for a client from the construction field (buildings, houses)

Վճարման եղանակը՝ Բանկային փոխանցում
Payment terms: 30 օրում հաշիվը ներկայացնելու ամսաթվից.
Poster country: Սլովենիա

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
info Տեխնիկա/ճարտարագիտություն
info Նախընտրած հատուկ ոլորտները՝ Building = Construction
info Նախընտրած մայրենի լեզուն՝ անգլերեն
Առարկայի դաշտը: Շինարարություն /քաղաքացիական շինարարություն
info Նախընտրած համակարգչային ծրագրերը՝ SDL TRADOS
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Jan 28, 2021 23:00 GMT
Առաքման վերջնաժամկետը՝ Dec 30, 2021 23:00 GMT
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a ProZ.com Business member.

Note: You cannot quote because this job is closed.

Contact person title: Vendor Manager
Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
SDL Trados Studio 2021 Freelance
SDL Trados Studio 2021 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2021 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.
CafeTran Espresso
Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search