Job closed
This job was closed at Apr 2, 2021 11:15 GMT.

[HIDDEN] - new travel industry customer looking for IT>MS translators

Զետեղող՝ Mar 24, 2021 09:04 GMT   (GMT: Mar 24, 2021 09:04)
Ստուգման արդյունքն ու ծանուցումները ուղարկված են՝ Mar 24, 2021 11:14 GMT

Job type: Գրավոր թարգմանության/խմբագրման/սրբագրման պատվեր
Services required: Translation, Checking/editing, MT post-editing
Confidentiality level: MEDIUMԼեզուները՝ իտալերենից մալայերեն

Պատվերի նկարագրությունը՝
Hello,

My name is Leonardo, a member of the QM team at Translated.

I am contacting you since we have a new customer in the tourism industry (a website where you can book flights, hotel stays and cruises) who is looking for translators from Italian to Malay.

The volume, at least initially, will not be high, so the commitment will not be huge, but we hope that it will increase over time.
All projects will be carried out on on Matecat [HIDDEN] our state-of-the-art CAT tool, so you won't need to buy any additional cat tools or install anything on your computer.

If you could be interested in being part of the Malay team for the customer, please let me know by replying to this message

Thanks a lot!
Leonardo

Budget and payment details:
Budget information for this job is restricted to those who meet the requirements of the job.
Payment terms: 10 օրում հաշիվը ներկայացնելու ամսաթվից.
Poster country: Իտալիա

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
Առարկայի դաշտը: Զբոսաշրջություն և ճամփորդություն
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Mar 26, 2021 11:00 GMT
Առաքման վերջնաժամկետը՝ Mar 26, 2021 12:00 GMT
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a ProZ.com Business member with a Blue Board record with a "likelihood of working again" average rating of 4.9 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.

Contact person title: Quality Manager