Quoting deadline expired
The quoting deadline for this job passed at Apr 29, 2021 22:00 GMT.

Simplified Chinese Language Expert

Զետեղող՝ Mar 24, 2021 13:40 GMT   (GMT: Mar 24, 2021 13:40)
Ստուգման արդյունքն ու ծանուցումները ուղարկված են՝ Mar 24, 2021 15:04 GMT

Job type: Հնարավոր պատվեր
Services required: Checking/editing, Copywriting, Transcreation, Native speaker conversation


Լեզուները՝ անգլերենից չինարեն

Լեզվի տարբերակը: Simplified Chinese

Պատվերի նկարագրությունը՝
Translated is looking for an experienced Simplified Chinese Localization Expert to work directly with our top clients in the digital space (Google, Airbnb, Patreon).

As a member of this team, your responsibilities will include:

- Managing the localization success of the country and regional teams assigned to you for all their localization material.
- Take ownership of the quality of your language and in particular:
- The tone of voice of the localized content.
- Terminology management across all content
- Partnership with assigned stakeholders that include:
- Country and regional stakeholders
-Localization PMs
-Quality Managers
-Language Leads
- Take ownership of the strategy to help achieve excellence in translation quality across all platforms, products and services.
- Act as a bridge between local teams and product design teams

Requirements:
Fluency in both mother tongue and English
Excellent computer and web skills.
Excellent interpersonal and communication skills.
Preferred knowledge of CAT tools.
Preferred working experience or University studies in management or translation.
Ընկերության նկարագրությունը՝ Translated is widely recognized as the most innovative web-based translation company.

We have received numerous awards for innovation and technology thanks to the cutting-edge technology we develop. We manage well over 175,000 translators in 110 countries to provide services to more than 150,000 customers.

We focus on serving large businesses, startup and innovative companies that need to speed up and automate their globalization processes. Thanks to our innovative approach to language technology, we have been chosen by Google to create new services for flagship products such as YouTube and for the translation of apps published in the Google Play Store. Moreover, corporations like Microsoft, eBay, Airbnb use our technologies and services in their localization processes.

Choose a career at Translated and enjoy an innovative international environment where challenging and interesting work is part of daily life!

Poster country: Իտալիա

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
info Պահանջվող մայրենի լեզուն՝ չինարեն
Առարկայի դաշտը: Շուկայավարություն / Շուկայի հետազոտում
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Apr 29, 2021 22:00 GMT
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, տ՜ես՝ Հասցեն տեսանելի չէ

Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a ProZ.com Business member with a Blue Board record with a "likelihood of working again" average rating of 4.9 out of 5

Note: You cannot quote because the quoting deadline has passed.

Contact person title: Director of Service Company