Chinese to German Art/Literary թարգմանիչներ. թարգմանիչների ցուցակ

Լրացուցիչ: Post this search as a job


Current search

Լեզուները


Մասնագիտացումը

Services marked with * do not require selecting any other search criteria.

Գտնվելու վայրը


Կրթության վկայականը & Համակարգչային ծրագրերը


ԱյլՑուցակների տեքստային գովազդներ
Directory Text Ads
Stand out from the crowd with effective, targeted text ads
Find out more

WordFinder

The words you want Anywhere, Anytime

WordFinder is the market's fastest and easiest way of finding the right word, term, translation or synonym in one or more dictionaries. In our assortment you can choose among more than 120 dictionaries in 15 languages from leading publishers.

More info »
CafeTran Espresso

You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »

Lists
չինարենից գերմաներեն (709) » Art/Literary (378) » This search (217)

ProZ.com-ի անդամ (14): 1
Ոչ-անդամ (203): 1 2 3 4 5
Հաջորդը
  ProZ.com-ի անդամ ՄԼ/երկիրը Մայրենի լեզուների / երկրի սյունակի մասին CAT CAT ծրագրերի սյունակի մասին ՓորձառությունըԱյս սյունակի մասին
KudoZ-ի ՊՐՈ միավորներըKudoZ-ի սյունակի մասին
Blandina Broesicke - չինարենից գերմաներեն translator
Blandina Broesicke Identity VerifiedՑույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
10+ years passion for language

Local time: 06:01
  
գերմաներեն
Գերմանիա
  ProZ.com 12 տարի
Աշխատում է 14 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է
0 ոլորտում
7 զույգում
Nikolas Scheuer - ճապոներենից գերմաներեն translator
Nikolas Scheuer Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 06:01
  
գերմաներեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 8 տարի
Աշխատում է 7 տարի
0 ոլորտում
8 զույգում
Manuel Zellweger - չինարենից գերմաներեն translator
Manuel Zellweger Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Connecting East and West
  
գերմաներեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 3 տարի
Աշխատում է 8 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
Egmont Schröder - չինարենից գերմաներեն translator
Egmont Schröder Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Service from a qualified native speaker

Local time: 06:01
  
գերմաներեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 3 տարի 
Աշխատում է 3 տարի
Կրթության վկայականների իսկությունը ստուգված է
0 ոլորտում
0 զույգում
Regula Trauffer - չինարենից գերմաներեն translator
Regula Trauffer Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Independent linguist
ph: +41 (0)81 822 10 21
Local time: 06:01
 
գերմաներեն
Շվեյցարիա
Այո ProZ.com 6 տարի
Աշխատում է 20 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
Volker Morbach - չինարենից գերմաներեն translator
Volker Morbach Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
"dichter am text"
  
DEU/DEU
Չինաստան
Այո ProZ.com 8 տարի
Աշխատում է 7 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է
0 ոլորտում
0 զույգում
martina hasse - չինարենից գերմաներեն translator
martina hasse Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
reliable high quality
ph: +49 40 577312
Local time: 06:01
 
գերմաներեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 10 տարի
Աշխատում է 29 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է
0 ոլորտում
0 զույգում
pewoma - անգլերենից գերմաներեն translator
pewoma Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
My pleasure. Aber gerne. 很高兴能帮您。
 
գերմաներեն
Սինգապուր
Այո ProZ.com 1 տարի
Աշխատում է 3 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
Rebecca Rosenthal - անգլերենից գերմաներեն translator
Rebecca Rosenthal Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
German Copywriter and Translator

Local time: 06:01
  
գերմաներեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 4 տարի 
Աշխատում է 8 տարի
Կրթության վկայականների իսկությունը ստուգված է
0 ոլորտում
0 զույգում
Günter Whittome - չինարենից գերմաներեն translator
Günter Whittome Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Chinese-German/English Translator

Local time: 12:01
  
DEU/ENG
Տայվան
Այո ProZ.com 15 տարի
Աշխատում է 26 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է
0 ոլորտում
0 զույգում
 
yoyocandy Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 12:01
 
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 0 տարի
Աշխատում է 3 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
Dan Lu-Koch - գերմաներենից չինարեն translator
Dan Lu-Koch Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Translation + DTP

Local time: 06:01
  
չինարեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 9 տարի 81(6)
Աշխատում է 12 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է
0 ոլորտում
0 զույգում
Hanjing - գերմաներենից չինարեն translator
Hanjing Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Accuracy, quality and punctuality

Local time: 06:01
  
չինարեն
Նիդեռլանդներ
Այո ProZ.com 4 տարի  20(2)
Աշխատում է 9 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է
0 ոլորտում
0 զույգում
Asian Trust - անգլերենից հայերեն translator
Asian Trust Ցույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Making Communication Simple
ph: +84862719291
Local time: 11:01
  
JPN/VIE
Վիետնամ
Այո ProZ.com 2 տարի
Աշխատում է 12 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
Kathrin Hirth - չինարենից գերմաներեն translator
Kathrin Hirth Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Denke positiv oder denke gar nicht!

Local time: 06:01
 
գերմաներեն
Գերմանիա
  ProZ.com 9 տարի
Աշխատում է 12 տարի
4 ոլորտում
4 զույգում
Bjoern Szesni - չինարենից գերմաներեն translator
Bjoern Szesni Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 06:01
  
գերմաներեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 12 տարի
Աշխատում է 13 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է
0 ոլորտում
4 զույգում
 
Frigyes Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
 
գերմաներեն
Գերմանիա
  ProZ.com 0 տարի
 
0 ոլորտում
0 զույգում
 
Philipp Niemeier Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 06:01
 
գերմաներեն
Գերմանիա
  ProZ.com 0 տարի
 
0 ոլորտում
0 զույգում
 
MiriamXiaomeng Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
 
գերմաներեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 0 տարի
Աշխատում է 4 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
RLey - չինարենից գերմաներեն translator
RLey Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
 
DEU/DEU
Գերմանիա
  ProZ.com 0 տարի
 
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է
0 ոլորտում
0 զույգում
 
popo5005 Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
 
գերմաներեն
Այլ
  ProZ.com 0 տարի
Աշխատում է 7 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
 
Frau_Lenz Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
 
գերմաներեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 2 տարի
 
0 ոլորտում
0 զույգում
 
Brahmsomator Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 06:01
 
գերմաներեն
Գերմանիա
  ProZ.com 2 տարի
 
0 ոլորտում
0 զույգում
 
Burkhard_Lee Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 06:01
 
գերմաներեն
Գերմանիա
  ProZ.com 2 տարի
Աշխատում է 12 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
 
Irina88 Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 06:01
 
գերմաներեն
Գերմանիա
  ProZ.com 2 տարի
 
0 ոլորտում
0 զույգում
ProZ.com-ի անդամ (14): 1
Ոչ-անդամ (203): 1 2 3 4 5
ՀաջորդըAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search