Chinese to German Medical թարգմանիչներ. թարգմանիչների ցուցակ

Լրացուցիչ: Post this search as a job


Current search

Լեզուները


Մասնագիտացումը

Services marked with * do not require selecting any other search criteria.

Գտնվելու վայրը


Կրթության վկայականը & Համակարգչային ծրագրերը


ԱյլՑուցակների տեքստային գովազդներ
Directory Text Ads
Stand out from the crowd with effective, targeted text ads
Find out more

CafeTran Espresso

You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »
BaccS – Business Accounting Software

Modern desktop project management for freelance translators

BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!

More info »

Lists
չինարենից գերմաներեն (709) » Medical (5513) » This search (114)

ProZ.com-ի անդամ (18): 1
Ոչ-անդամ (96): 1 2 3 4
Հաջորդը
  ProZ.com-ի անդամ ՄԼ/երկիրը Մայրենի լեզուների / երկրի սյունակի մասին CAT CAT ծրագրերի սյունակի մասին ՓորձառությունըԱյս սյունակի մասին
KudoZ-ի ՊՐՈ միավորներըKudoZ-ի սյունակի մասին
Verena Li - ֆրանսերենից գերմաներեն translator
Verena Li Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Kompetent und zuverlässig
ph: 02131 - 5397179
Local time: 06:13
  
գերմաներեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 10 տարի
Աշխատում է 13 տարի
Կրթության վկայականների իսկությունը ստուգված է
0 ոլորտում
23 զույգում
Egmont Schröder - չինարենից գերմաներեն translator
Egmont Schröder Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Service from a qualified native speaker

Local time: 06:13
  
գերմաներեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 3 տարի 
Աշխատում է 3 տարի
Կրթության վկայականների իսկությունը ստուգված է
0 ոլորտում
0 զույգում
 
J Papenbrock Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Sie lesen den Unterschied.

Local time: 06:13
  
գերմաներեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 4 տարի
Աշխատում է 23 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
Regula Trauffer - չինարենից գերմաներեն translator
Regula Trauffer Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Independent linguist
ph: +41 (0)81 822 10 21
Local time: 06:13
 
գերմաներեն
Շվեյցարիա
Այո ProZ.com 6 տարի
Աշխատում է 20 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
Rebecca Rosenthal - անգլերենից գերմաներեն translator
Rebecca Rosenthal Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
German Copywriter and Translator

Local time: 06:13
  
գերմաներեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 4 տարի 
Աշխատում է 8 տարի
Կրթության վկայականների իսկությունը ստուգված է
0 ոլորտում
0 զույգում
Han Zhang - չինարենից գերմաներեն translator
Han Zhang Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
High quality, enthusiasm of translation

Local time: 12:13
 
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 1 տարի 
Աշխատում է 6 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
Carlis Hsu - անգլերենից չինարեն translator
Carlis Hsu Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
For the well-being of mankind

Local time: 00:13
  
ENG/CHI
Միացյալ Նահանգներ
Այո ProZ.com 7 տարի
Աշխատում է 14 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
 
yoyocandy Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 12:13
 
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 0 տարի
Աշխատում է 3 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
 
Lang4all Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 05:13
 
ENG/DEU
Մեծ Բրիտանիա
Այո ProZ.com 2 տարի
Աշխատում է 10 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
Dan Lu-Koch - գերմաներենից չինարեն translator
Dan Lu-Koch Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Translation + DTP

Local time: 06:13
  
չինարեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 9 տարի 81(6)
Աշխատում է 12 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է
0 ոլորտում
0 զույգում
hagen wu - գերմաներենից չինարեն translator
hagen wu Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Zuverlässig + Tüchtig seit 1988
ph: 13380063823
Local time: 12:13
  
CHI/CHI
Չինաստան
Այո ProZ.com 9 տարի 
Աշխատում է 21 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
 
gendi scaife Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Translation, Interpreting and Training

Local time: 06:13
  
չինարեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 9 տարի
Աշխատում է 14 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
Gao Yu - գերմաներենից չինարեն translator
Gao Yu Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
高玉-德英中三语翻译-7年口笔译经验

Local time: 12:13
 
չինարեն
Չինաստան
  ProZ.com 0 տարի
Աշխատում է 7 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
Aspen Global - չինարենից անգլերեն translator
Aspen Global Ցույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
You Run Business We Run Words
ph: +886(4)2535-6441
Local time: 12:13
  
չինարեն
Տայվան
Այո ProZ.com 10 տարի
Աշխատում է 29 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
Asian Trust - անգլերենից հայերեն translator
Asian Trust Ցույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Making Communication Simple
ph: +84862719291
Local time: 11:13
  
JPN/VIE
Վիետնամ
Այո ProZ.com 2 տարի
Աշխատում է 12 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
DailyTranslate - անգլերենից գերմաներեն translator
DailyTranslate Identity VerifiedՑույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Native speakers only
  
անգլերեն
Մեծ Բրիտանիա
Այո ProZ.com 3 տարի
Աշխատում է 5 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
Adam Homsi - անգլերենից արաբերեն translator
Adam Homsi Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Languages, Documents & Conferences
ph: +420 776003838
Local time: 06:13
  
ARA/CES
Չեխիայի Հանրապետություն
Այո ProZ.com 5 տարի
Աշխատում է 17 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
locatran - անգլերենից չինարեն translator
locatran Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Asian Language Expertise since 2004

Local time: 12:13
  
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 13 տարի
Աշխատում է 18 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
Bin Tiede - անգլերենից չինարեն translator
Bin Tiede Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Conference interpreter

Local time: 06:13
  
չինարեն
Գերմանիա
  ProZ.com 3 տարի 30(0)
Աշխատում է 11 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է
0 ոլորտում
26 զույգում
 
Philipp Niemeier Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 06:13
 
գերմաներեն
Գերմանիա
  ProZ.com 0 տարի
 
0 ոլորտում
0 զույգում
Percy Hohnl - չինարենից գերմաներեն translator
Percy Hohnl Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 12:13
 
գերմաներեն
Չինաստան
  ProZ.com 2 տարի 
Աշխատում է 2 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է
0 ոլորտում
0 զույգում
 
Annika Cramer Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 06:13
 
գերմաներեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 2 տարի
 
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է
0 ոլորտում
0 զույգում
Agnes Fatrai - չինարենից գերմաներեն translator
Agnes Fatrai Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Spezialisiert auf Medizin/TCM/Pharmazie
ph: +4981714885476
Local time: 06:13
 
գերմաներեն
Գերմանիա
  ProZ.com 3 տարի
Աշխատում է 25 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է
0 ոլորտում
0 զույգում
 
Olga Hermann Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 06:13
 
գերմաներեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 3 տարի
Աշխատում է 12 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
 
Matthias Bauer Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
 
գերմաներեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 3 տարի
 
0 ոլորտում
0 զույգում
ProZ.com-ի անդամ (18): 1
Ոչ-անդամ (96): 1 2 3 4
ՀաջորդըAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search