Chinese to French թարգմանիչներ. թարգմանիչների ցուցակ

Լրացուցիչ: Post this search as a job


Current search

Լեզուները


Մասնագիտացումը

Services marked with * do not require selecting any other search criteria.

Գտնվելու վայրը


Կրթության վկայականը & Համակարգչային ծրագրերը


ԱյլՑուցակների տեքստային գովազդներ
Directory Text Ads
Stand out from the crowd with effective, targeted text ads
Find out more

memoQ translator pro

Kilgray's memoQ is the world's fastest developing integrated localization & translation environment rendering you more productive and efficient.

With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.

More info »
WordFinder

The words you want Anywhere, Anytime

WordFinder is the market's fastest and easiest way of finding the right word, term, translation or synonym in one or more dictionaries. In our assortment you can choose among more than 120 dictionaries in 15 languages from leading publishers.

More info »

Lists
չինարենից ֆրանսերեն (959) » This search (837)

ProZ.com-ի անդամ (51): 1 2 3
Ոչ-անդամ (786): 1 2 3 4 5
Հաջորդը
Results (837): 51 members | non-members
Ցուցադրվում են արդյունքները՝ 1 - 25
  ProZ.com-ի անդամ ՄԼ/երկիրը Մայրենի լեզուների / երկրի սյունակի մասին CAT CAT ծրագրերի սյունակի մասին ՓորձառությունըԱյս սյունակի մասին
KudoZ-ի ՊՐՈ միավորներըKudoZ-ի սյունակի մասին
Aline Canino - չինարենից ֆրանսերեն translator
Aline Canino Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
The passion for words

Local time: 06:09
  
FRA/FRA
Ֆրանսիա
Այո ProZ.com 10 տարի
Աշխատում է 6 տարի

36 զույգում
LI Qian - չինարենից ֆրանսերեն translator
LI Qian Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Traducteur CH-FR, diplômé de l'ESIT

Local time: 06:09
  
CHI/FRA
Ֆրանսիա
Այո ProZ.com 8 տարի 
Աշխատում է 7 տարի
Կրթության վկայականների իսկությունը ստուգված է

28 զույգում
Adsion - անգլերենից չինարեն translator
Adsion Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
★★★★★ 5-★ Lingua Services

Local time: 00:09
  
չինարեն
Կանադա
Այո ProZ.com 13 տարի
Աշխատում է 20 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

39 զույգում
wqing - ֆրանսերենից չինարեն translator
wqing Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
MD, PhD, MA Translation, MA Biochemistry

Local time: 06:09
  
CHI/FRA
Ֆրանսիա
Այո ProZ.com 9 տարի
Աշխատում է 17 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

27 զույգում
Tong Zhang - ֆրանսերենից չինարեն translator
Tong Zhang Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
en quête de satisfaction

Local time: 06:09
  
չինարեն
Ֆրանսիա
  ProZ.com 8 տարի
Աշխատում է 18 տարի

20 զույգում
thomas dupont - չինարենից ֆրանսերեն translator
thomas dupont Identity VerifiedՑույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Chinese to French 22 years of experience
ph: +86 (0)20 37615274
Local time: 12:09
  
ֆրանսերեն
Չինաստան
  ProZ.com 15 տարի
Աշխատում է 22 տարի

12 զույգում
Zhang yi - ֆրանսերենից չինարեն translator
Zhang yi Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Professional language service

Local time: 06:09
  
CHI/FRA
Ֆրանսիա
Այո ProZ.com 6 տարի
Աշխատում է 10 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

16 զույգում
Odile Raymond - անգլերենից ֆրանսերեն translator
Odile Raymond Identity VerifiedՑույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Court-certified EN-FR & CH-FR translator

Local time: 06:09
  
ֆրանսերեն
Ֆրանսիա
Այո ProZ.com 15 տարի
Աշխատում է 19 տարի
Կրթության վկայականների իսկությունը ստուգված է

8 զույգում
Sophie HALIMI - չինարենից ֆրանսերեն translator
Sophie HALIMI Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 06:09
  
ֆրանսերեն
Ֆրանսիա
  ProZ.com 1 տարի
Աշխատում է 14 տարի

0 զույգում
Hughito - չինարենից ֆրանսերեն translator
Hughito Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Marketing, Engineering, Multimedia

Local time: 06:09
  
ֆրանսերեն
Ֆրանսիա
Այո ProZ.com 4 տարի 
Աշխատում է 7 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
 
medeville Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Value Added Translation
ph: +86 13506215781
Local time: 12:09
  
FRA/FRA
Չինաստան
Այո ProZ.com 10 տարի 
Աշխատում է 28 տարի

0 զույգում
 
forentboutot Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Florent BOUTOT

Local time: 12:09
 
FRA/FRA
Չինաստան
Այո ProZ.com 10 տարի
Աշխատում է 17 տարի

0 զույգում
Estelle Nurier - չինարենից ֆրանսերեն translator
Estelle Nurier Ցույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
English and Chinese into French

Local time: 06:09
  
FRA/FRA
Ֆրանսիա
Այո ProZ.com 10 տարի
Աշխատում է 11 տարի

0 զույգում
chinoiseau - չինարենից ֆրանսերեն translator
chinoiseau Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
only legal

Local time: 06:09
  
ֆրանսերեն
Ֆրանսիա
Այո ProZ.com 14 տարի
Աշխատում է 15 տարի

0 զույգում
Apollonia S - անգլերենից ֆրանսերեն translator
Apollonia S Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Your French language partner

Local time: 06:09
 
ֆրանսերեն
Բելգիա
Այո ProZ.com 0 տարի
 

0 զույգում
 
cspire Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 06:09
 
ֆրանսերեն
Ֆրանսիա
Այո ProZ.com 2 տարի 
 

0 զույգում
Fabien35 - անգլերենից ֆրանսերեն translator
Fabien35 Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Precision with elegance

Local time: 12:09
  
ֆրանսերեն
Տայվան
Այո ProZ.com 2 տարի
Աշխատում է 4 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
Maïlys Marquay - անգլերենից ֆրանսերեն translator
Maïlys Marquay Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Le mot dans tous ses états

Local time: 06:09
  
ֆրանսերեն
Ֆրանսիա
Այո ProZ.com 4 տարի
Աշխատում է 3 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
Giuseppe.ARDIRI - ճապոներենից ֆրանսերեն translator
Giuseppe.ARDIRI Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 06:09
  
ֆրանսերեն
Շվեյցարիա
Այո ProZ.com 7 տարի
Աշխատում է 9 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
antoine herblot - անգլերենից ֆրանսերեն translator
antoine herblot Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
All Around the Word
ph: +8615393963393
Local time: 12:09
  
ֆրանսերեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 7 տարի 
Աշխատում է 8 տարի

0 զույգում
Yuvany Gnep - անգլերենից ֆրանսերեն translator
Yuvany Gnep Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
English and Chinese into French

Local time: 06:09
  
ֆրանսերեն
Ֆրանսիա
Այո ProZ.com 8 տարի
Աշխատում է 10 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
Gleyse  - անգլերենից ֆրանսերեն translator
Gleyse Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
MA Translation MA Linguistics/Pedagogy

Local time: 06:09
  
FRA/FRA
Ֆրանսիա
Այո ProZ.com 4 տարի
Աշխատում է 6 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
delphinetrans - անգլերենից ֆրանսերեն translator
delphinetrans Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Professional French native translator

Local time: 08:09
 
ֆրանսերեն
Ռեյունիոն
Այո ProZ.com 6 տարի
Աշխատում է 10 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
Veronique Cubilie-Ratio - ֆրանսերենից անգլերեն translator
Veronique Cubilie-Ratio Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Freelance Interpreter - ENFR, ES>FR

Local time: 05:09
  
ֆրանսերեն
Մեծ Բրիտանիա
Այո ProZ.com 4 տարի
Աշխատում է 13 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
lauremar - չինարենից ֆրանսերեն translator
lauremar Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Millions of words translated

Local time: 06:09
  
FRA/ITA
Իտալիա
Այո ProZ.com 14 տարի
Աշխատում է 18 տարի

0 զույգում
ProZ.com-ի անդամ (51): 1 2 3
Ոչ-անդամ (786): 1 2 3 4 5
ՀաջորդըAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search