German to Chinese թարգմանիչներ. թարգմանիչների ցուցակ

Լրացուցիչ: Post this search as a job


Current search

Լեզուները


Մասնագիտացումը

Services marked with * do not require selecting any other search criteria.

Գտնվելու վայրը


Կրթության վկայականը & Համակարգչային ծրագրերը


ԱյլՑուցակների տեքստային գովազդներ
Directory Text Ads
Stand out from the crowd with effective, targeted text ads
Find out more

PerfectIt consistency checker

Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »
CafeTran Espresso

You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »

Lists
գերմաներենից չինարեն (1079) » This search (858)

ProZ.com-ի անդամ (72): 1 2 3
Ոչ-անդամ (786): 1 2 3 4 5
Հաջորդը
Results (858): 72 members | non-members
Ցուցադրվում են արդյունքները՝ 1 - 25
  ProZ.com-ի անդամ ՄԼ/երկիրը Մայրենի լեզուների / երկրի սյունակի մասին CAT CAT ծրագրերի սյունակի մասին ՓորձառությունըԱյս սյունակի մասին
KudoZ-ի ՊՐՈ միավորներըKudoZ-ի սյունակի մասին
James_xia - անգլերենից չինարեն translator
James_xia Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Ingenuity - For A Lifetime Career Only
  
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 12 տարի 
Աշխատում է 12 տարի

16 զույգում
Yu Zhang - գերմաներենից չինարեն translator
Yu Zhang Ցույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
translation by your side

Local time: 12:02
  
CHI/DEU
Չինաստան
Այո ProZ.com 11 տարի 
Աշխատում է 9 տարի
Կրթության վկայականների իսկությունը ստուգված է

4 զույգում
Yan Xiong - գերմաներենից չինարեն translator
Yan Xiong Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Chinese Language Solutions
ph: 00 49 (0) 30 755 483 86
Local time: 06:02
 
չինարեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 8 տարի
Աշխատում է 21 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

24 զույգում
Hanjing - գերմաներենից չինարեն translator
Hanjing Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Accuracy, quality and punctuality

Local time: 06:02
  
չինարեն
Նիդեռլանդներ
Այո ProZ.com 4 տարի 
Աշխատում է 9 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

4 զույգում
Yiming Gan - գերմաներենից չինարեն translator
Yiming Gan Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
13 years of experience in Marketing

Local time: 06:02
  
չինարեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 6 տարի
Աշխատում է 13 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

4 զույգում
Dan Lu-Koch - գերմաներենից չինարեն translator
Dan Lu-Koch Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Translation + DTP

Local time: 06:02
  
չինարեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 9 տարի 
Աշխատում է 12 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

4 զույգում
Gao Yu - գերմաներենից չինարեն translator
Gao Yu Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
高玉-德英中三语翻译-7年口笔译经验

Local time: 12:02
 
չինարեն
Չինաստան
  ProZ.com 0 տարի 
Աշխատում է 7 տարի

0 զույգում
Xin Purr - գերմաներենից չինարեն translator
Xin Purr Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Genauigkeit und Zuverlässigkeit

Local time: 06:02
 
չինարեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 0 տարի 
Աշխատում է 4 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
Xiang Shi - գերմաներենից չինարեն translator
Xiang Shi Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Translation and Localization

Local time: 06:02
 
չինարեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 1 տարի
Աշխատում է 5 տարի

0 զույգում
Jun Yang - գերմաներենից չինարեն translator
Jun Yang Identity VerifiedՑույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Quick response, quick turnaround time

Local time: 12:02
  
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 4 տարի 
Աշխատում է 11 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
Vincent Ye - գերմաներենից չինարեն translator
Vincent Ye Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Mechanics/Machinery/Automobile-12 years
  
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 4 տարի 
Աշխատում է 15 տարի

0 զույգում
 
Li Jia Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 06:02
 
չինարեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 5 տարի
Աշխատում է 5 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
Mu-Jen Lo - գերմաներենից չինարեն translator
Mu-Jen Lo Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
experienced, competent, reliable

Local time: 06:02
 
չինարեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 6 տարի
Աշխատում է 15 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
 
gendi scaife Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Translation, Interpreting and Training

Local time: 06:02
  
չինարեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 9 տարի
Աշխատում է 14 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
hagen wu - գերմաներենից չինարեն translator
hagen wu Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Zuverlässig + Tüchtig seit 1988
ph: 13380063823
Local time: 12:02
  
CHI/CHI
Չինաստան
Այո ProZ.com 9 տարի 
Աշխատում է 21 տարի

0 զույգում
hqchen48 - գերմաներենից չինարեն translator
hqchen48 Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Interpreter, Translator

Local time: 06:02
  
CHI/CHI
Գերմանիա
Այո ProZ.com 10 տարի
Աշխատում է 13 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
Michael Wong - գերմաներենից չինարեն translator
Michael Wong Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Chinese Patent Attorney
ph: +86 10 6994 6991
Local time: 12:02
  
CHI/CHI
Չինաստան
Այո ProZ.com 10 տարի 
Աշխատում է 18 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
 
CCJK CCJK Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Your Gateway to Localization

Local time: 12:02
Send message through ProZ.com   
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 17 տարի
Աշխատում է 20 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
caly lhy - անգլերենից չինարեն translator
caly lhy Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
better than today

Local time: 12:02
 
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 0 տարի
Աշխատում է 5 տարի

0 զույգում
Han Zhang - չինարենից գերմաներեն translator
Han Zhang Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
High quality, enthusiasm of translation

Local time: 12:02
 
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 1 տարի
Աշխատում է 6 տարի

0 զույգում
yjs531 - գերմաներենից չինարեն translator
yjs531 Identity VerifiedՑույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
über(t)ragend

Local time: 06:02
  
CHI/DEU
Գերմանիա
Այո ProZ.com 4 տարի 
Աշխատում է 7 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
Fang Tan - անգլերենից չինարեն translator
Fang Tan Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 12:02
 
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 4 տարի 
Աշխատում է 14 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
guantian wang - գերմաներենից չինարեն translator
guantian wang Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
DE/EN-ZH Fachuebersetzungsteam
ph: +8615068188332
Local time: 12:02
  
DEU/CHI
Չինաստան
Այո ProZ.com 8 տարի
Աշխատում է 13 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
James Hou - չինարենից անգլերեն translator
James Hou Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Chinese Laguage Solutions
ph: +86(755)26672612
Local time: 12:02
  
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 11 տարի
Աշխատում է 5 տարի

0 զույգում
 
jacobyd Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Enjoying Our Translation Services
ph: +86 10 57169617
Local time: 12:02
 
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 12 տարի
Աշխատում է 16 տարի

0 զույգում
ProZ.com-ի անդամ (72): 1 2 3
Ոչ-անդամ (786): 1 2 3 4 5
ՀաջորդըAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search