Spanish to Chinese թարգմանիչներ. թարգմանիչների ցուցակ

Լրացուցիչ: Post this search as a job


Current search

Լեզուները


Մասնագիտացումը

Services marked with * do not require selecting any other search criteria.

Գտնվելու վայրը


Կրթության վկայականը & Համակարգչային ծրագրերը


ԱյլՑուցակների տեքստային գովազդներ
Directory Text Ads
Stand out from the crowd with effective, targeted text ads
Find out more

CafeTran Espresso

You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »
Protemos translation business management system

Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »

Lists
իսպաներենից չինարեն (748) » This search (619)

ProZ.com-ի անդամ (51): 1 2 3
Ոչ-անդամ (568): 1 2 3 4 5
Հաջորդը
Results (619): 51 members | non-members
Ցուցադրվում են արդյունքները՝ 1 - 25
  ProZ.com-ի անդամ ՄԼ/երկիրը Մայրենի լեզուների / երկրի սյունակի մասին CAT CAT ծրագրերի սյունակի մասին ՓորձառությունըԱյս սյունակի մասին
KudoZ-ի ՊՐՈ միավորներըKudoZ-ի սյունակի մասին
Yi Qiu - անգլերենից չինարեն translator
Yi Qiu Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Certified, punctual and conscientious.

Local time: 06:10
  
CHI/CHI
Իսպանիա
Այո ProZ.com 3 տարի
Աշխատում է 7 տարի

0 զույգում
Adsion - անգլերենից չինարեն translator
Adsion Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
★★★★★ 5-★ Lingua Services

Local time: 00:10
  
չինարեն
Կանադա
Այո ProZ.com 13 տարի
Աշխատում է 20 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

99 զույգում
 
Ying Wan Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Su necesidad, mi trabajo.

Local time: 06:10
 
չինարեն
Իսպանիա
Այո ProZ.com 0 տարի
Աշխատում է 2 տարի

0 զույգում
Mengye Han - իսպաներենից չինարեն translator
Mengye Han Ցույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Traducir es una pasión, un arte

Local time: 06:10
  
չինարեն
Իսպանիա
Այո ProZ.com 0 տարի 
Աշխատում է 7 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
Xiaotong Yi - իսպաներենից չինարեն translator
Xiaotong Yi Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
English, French and Spanish to Chinese
ph: +34657320691
Local time: 06:10
  
չինարեն
Իսպանիա
Այո ProZ.com 2 տարի
Աշխատում է 5 տարի
Կրթության վկայականների իսկությունը ստուգված է

0 զույգում
Andrea Xu - իսպաներենից չինարեն translator
Andrea Xu Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
senior es/en/it/zh translator

Local time: 06:10
  
չինարեն
Իսպանիա
Այո ProZ.com 11 տարի 
Աշխատում է 15 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
Dylan Hu - անգլերենից չինարեն translator
Dylan Hu Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 12:10
 
չինարեն
Տայվան
Այո ProZ.com 0 տարի
Աշխատում է 2 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
Cristina WANG - չինարենից իսպաներեն translator
Cristina WANG Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Chinese-Spanish Translator 中文西班牙语译员

Local time: 23:10
  
չինարեն
Մեքսիկա
Այո ProZ.com 0 տարի 
Աշխատում է 4 տարի

0 զույգում
Michael Liu - անգլերենից չինարեն translator
Michael Liu Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Chinese, English, Spanish Translation
ph: +8613823365690
Local time: 12:10
  
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 3 տարի 
Աշխատում է 7 տարի

0 զույգում
HSIAO CHING LIU - չինարենից իսպաներեն translator
HSIAO CHING LIU Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 06:10
  
չինարեն
Իսպանիա
Այո ProZ.com 5 տարի 
Աշխատում է 9 տարի

0 զույգում
 
Yvonne Chang Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Know that right word

Local time: 00:10
  
չինարեն
Կանադա
Այո ProZ.com 5 տարի 
Աշխատում է 5 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
Ginger Wang - անգլերենից չինարեն translator
Ginger Wang Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Ginger Wang -Chinese-English translator

Local time: 21:10
  
չինարեն
Միացյալ Նահանգներ
Այո ProZ.com 5 տարի
Աշխատում է 19 տարի

0 զույգում
Leo Young - անգլերենից չինարեն translator
Leo Young Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Being Perfect

Local time: 12:10
  
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 7 տարի
Աշխատում է 9 տարի

0 զույգում
Juan Chen - անգլերենից չինարեն translator
Juan Chen Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
More than 8 years' experiences
ph: +86-25-86486487  
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 11 տարի
Աշխատում է 15 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
Alex Liu - անգլերենից չինարեն translator
Alex Liu Ցույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Translator between English and Chinese

Local time: 12:10
Send message through ProZ.com   
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 1 տարի
Աշխատում է 10 տարի

0 զույգում
York Tian - անգլերենից չինարեն translator
York Tian Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Professional Translation Since 2007

Local time: 12:10
  
CHI/CHI
Չինաստան
Այո ProZ.com 5 տարի
Աշխատում է 10 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
thomas tsui - անգլերենից չինարեն translator
thomas tsui Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Your Chinese Translation Partner

Local time: 12:10
  
չինարեն
Հոնկ Կոնգ
Այո ProZ.com 11 տարի 
Աշխատում է 18 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
James_xia - անգլերենից չինարեն translator
James_xia Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Ingenuity - For A Lifetime Career Only
  
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 12 տարի
Աշխատում է 12 տարի

0 զույգում
coolcheng - չինարենից անգլերեն translator
coolcheng Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Technical Translation, reliable quality
ph: 86-13058083997
Local time: 12:10
  
CHI/CHI/CHI
Չինաստան
Այո ProZ.com 13 տարի
Աշխատում է 14 տարի

0 զույգում
Lily Xie - անգլերենից չինարեն translator
Lily Xie Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Just do it!

Local time: 12:10
  
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 2 տարի
Աշխատում է 8 տարի

0 զույգում
Xuan Zhao - չինարենից անգլերեն translator
Xuan Zhao Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Do you need help?

Local time: 06:10
  
չինարեն
Իսպանիա
Այո ProZ.com 1 տարի
Աշխատում է 11 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
Aspen Global - չինարենից անգլերեն translator
Aspen Global Ցույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
You Run Business We Run Words
ph: +886(4)2535-6441
Local time: 12:10
  
չինարեն
Տայվան
Այո ProZ.com 10 տարի
Աշխատում է 29 տարի

0 զույգում
 
jacobyd Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Enjoying Our Translation Services
ph: +86 10 57169617
Local time: 12:10
 
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 12 տարի
Աշխատում է 16 տարի

0 զույգում
ASAPTrans - անգլերենից ուկրաիներեն translator
ASAPTrans Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Affordable Speedy Accurate Professional

Local time: 12:10
  
չինարեն
Հոնկ Կոնգ
Այո ProZ.com 14 տարի
Աշխատում է 10 տարի

0 զույգում
 
CCJK CCJK Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Your Gateway to Localization

Local time: 12:10
Send message through ProZ.com   
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 17 տարի
Աշխատում է 20 տարի

0 զույգում
ProZ.com-ի անդամ (51): 1 2 3
Ոչ-անդամ (568): 1 2 3 4 5
ՀաջորդըAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search